Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > COMPASS Endüstri IoT ile Endüstri 4.0'a adım atın
COMPASS Endüstri IoT ile Endüstri 4.0'a adım atın

ÖnderÖzturan.jpgData Market  Özel Çözümler ve İş Geliştirme Direktörü  
Önder Özturan,
Data Market Endüstri 4.0 çözümleri ve Operasyonel Etkinlik Kurumsal Zeka Platformu COMPASS'tan bahsetti.

Data Market ve faaliyetlerinden söz eder misiniz?

Türkiye'de bilişim sektörünün lider firmalarından biri olan
Data Market, 1992'den beri çözüm sağlayıcı ve sistem entegratörü kimliğiyle, müşterilerinin kritik iş uygulamalarında güvenebilecekleri bir bilgi teknolojileri ortağı olarak çalışıyor. Finans, enerji, telekomünikasyon, perakende, sağlık ve genel sektörden birçok önemli referansı olan
Data Market, sunduğu kurumsal çözümlerle müşterilerine operasyonel etkinlik, esneklik, iş sürekliliği ve verimlilik kazandırmayı hedefliyor.

Son yıllarda, iletişim ve elektronik teknolojilerinin gelişmesi ve ucuzlaması, daha önce hiç olmadığı kadar, teknolojinin insan hayatına girmesine imkan sağladı. Bu perspektif ile Data Market, teknolojinin insan ve kurum hayatına katkı sağlamasına olanak tanıyan yeni nesil çözüm ve ürünleri geliştiriyor ve pazara sunuyor.

Bu odaklanmada son dönenim popüler konusu olan Nesnelerin Interneti (IoT–Internet of Things), Data Market'in çözüm üretmek için odaklandığı ana başlıklardan bir tanesi.

Üretim endüstrisi, teknoloji ile uzun süredir iç içe. Internet of Things yaklaşımı üretim endüstrisinde hangi alanlarda fark yaratacak?

Üretim ortamları, teknolojiden uzun süredir faydalanılıyor. Zaten Endüstri 3.0, üretimde elektronik ve mekanik teknolojilerin katkısı ile, ölçme, kontrol ve otomatik işleyişi tarif ediyor diyebiliriz. Makineler ve üretim hatları artık çoğunlukla tam veya yarı otomatik olarak çalışabiliyor.

Ancak pazarda büyük bölümünde gördüğümüz açıklardan başlıcalarını şöyle sıralayabilirim:

-Makinelerin çalışma durumlarının ve verimliliğinin merkezi olarak izlenememesi.

-Geçmişe dönük çalışma trendlerinin analiz edilememesi.

-Makinelerin üretim performanslarının kıyaslanamaması.

Aslına bakarsanız, MES (Manufacturing Execution Systems) olarak tarif edilen üretim yönetim sistemleri, temelde bu analizleri yapabiliyor. 1990'ların sonunda gündeme gelen MES çözümleri, bugüne kadar geçen sürede istendiğin gibi yaygınlaşamadı.

Biz, Internet of Things konsepti ile gelen çözümlerin, üretim ortamlarından gerçek zamanlı veri toplama ve analiz sürecini hızlandırmasını ve yaygınlaştırmasını bekliyoruz.

 

compass-logo-.png 

COMPASS  Endüstri IoT, bu çerçevede geliştirdiğiniz bir çözüm mü?

Evet. Compass Endüstri IoT, üretim ortamlarından hızlı, hesaplı, kolay ve etkin veri toplama imkanı sunan bir çözüm olarak geliştirildi.

Hızlı, çünkü saatler içinde makine ve tezgahları izlenebilir hale getirebiliyoruz. Makinelerin üzerinde zaten var olan elektriksel sinyallerden, makinenin çalışma durumunu ve üretim adedini izleyebiliyoruz. Bunun için kablolama gerektirmeyen sensörler kullanılıyor.

Hesaplı, çünkü kurulum, devreye alım ve işletim maliyetleri oldukça düşük. Bulut teknolojilerinin bize sağladığı imkanlardan sonuna kadar faydalanıyoruz.

Kolay, çünkü mevcut makine kontrol donanımlarına, PLC'lere bir bağımlılığı yok. Sadece gerekiyor ise entegre oluyor. Gerekmiyor ise, olabilecek en sade ve basit yöntemler ile makine üzerinden veri toplayabiliyor. 

Etkin, çünkü saatler içinde tüm makine parkı izlenebilir hale gelebiliyor. Makine üretim verileri, verimlilik oranları, ortam ölçümleri anlık ve geçmişe dönük olarak izlenebilir hale geliyor.

Bu çerçevede üzerine basarak vurguladığımız sloganımız,

 "İzlenemeyeni izle, Fark edilemeyeni Fark et."

"İzlenemeyeni izle, Fark edilemeyeni Fark et." etkili bir slogan. Bu imkanı en büyükten en küçüğe kadar tüm işletmelere sunmak mümkün mü?

Compass Endüsrti IoT küçükten büyüğe tüm işletmeler için değer üreten bir çözüm.

Biz, Endüstri 4.0'ın küçük ve orta büyüklükteki (KOBİ) firmalar için, bir taraftan önemli bir fırsat, öte yandan da eğer doğru değerlendirilmez ise, bir tehdit oluşturacağını düşünüyoruz.

Büyük bir fırsat, çünkü KOBİ'ler dijitalleşme ile elde edilecek üretim etkinliği ve kalitesi ile, yerli ve yabancı rakiplerinin önüne geçme imkanını elde etmiş olacaklar. Kendilerinden daha büyük rakiplerine yetişme imkanı sağlayabilecekler.

İzlenebilirliğin arttığı bir ortamlarda, neyin nasıl iyileştirilebileceği de daha net görülebilecek. 100 , 200 bin Euro   verilerek alınmış makineler, milyonlarca Euro verilerek kurulmuş üretim hatlarının üretim etkinliğinin ve verimliliğinin izlenebilir olması, yatırımın ne kadar etkin olarak kullanıldığını, işletmelere gösterecek. Verimliliği artırmak için kurulu kapasitenin nasıl daha iyi kullanılabileceği yönündeki ip uçlarının görünür hale gelmesi sağlanabilecek. Alınan tedbir ve aksiyonların etkisinin ne olduğu kısa sürede görülebilecek.

Böylelikle KOBİ'ler Endüstri 4.0'a adım atmış ve rakiplerinden kendilerini farklılaştırmış olacaklar. Bunu yapmazlar ve Endüstri 4.0 ile gelen yenilikçi dalgayı ıskalarlarsa, rakiplerinin gerisine düşme riski ile karşı karşıya kalmış olacaklar.

 

Compass Endüsti IoT, temel olarak nelerin izlenmesine imkan sağlanıyor?

Başta da belirttiğimiz gibi, biz üretim makine ve tezgahların, üretim hatlarının anlık durumlarını, üretim miktarını, üretim ortamı ile ilgili sıcaklık, nem, basınç, çekilen güç ve bunun gibi verileri, kablosuz sensörler ile kolay bir şekilde ölçebiliyoruz.

Sensörlerimiz, kablosuz bir şekilde, ölçüm verilerini bulut ortamında işlettiğimiz uygulamamıza iletiyorlar. Makine ve fabrika içinde kablolamadan kurtulmuş olmamız, bize önemli ölçüde hız ve kolaylık sağlıyor. Dakikalar içinde bir makineden, saatler içinde tüm bir işletmeden veri toplayabilir hale geliyoruz. Bunun bir diğer güzel yanı ise, tüm kurulumu müşterilerimiz kendileri de yapabiliyorlar.

Bulutta yer alan sunucularımız üzerinde işlenen veriler, anlık ve geçmişe dönük olarak analiz edilmek üzere depolanıyor. Kolay anlaşılır ve kullanılır grafik ve raporlar üzerinden, müşterilerimiz fabrikalarının anlık ve geçmişe dönük durumunu izleyebilir hale geliyor.

 

Bulut üzerinde olması ne gibi bir avantaj sağlıyor?

Öncelikle hız, esneklik ve maliyet avantajı diyebilirim.

Bulut teknolojileri kullanmamız, çözümümüzü saatler içinde devreye alabilme imkanını bize sunuyor. İster bir, ister bin, ister yüz bin makine bizim için fark etmiyor.

Altyapımız bize oldukça esnek ve dinamik bir kapasite kullanım imkanı sunuyor. Hızın ve esnekliğin yanında, kapasitenin etkin olarak kullanılması bize önemli bir maliyet avantajı da sağlıyor. Doğal olarak bu maliyet avantajından müşterilerimiz de faydalanmış oluyorlar.

Bulut üzerinde biriktirdiğimiz verileri müşterilerimiz, etkin bir şekilde raporlayabiliyorlar. İsterlerse, kendi ortamlarında analiz yapabilmek için dışarıya güvenli bir şekilde aktarabiliyorlar.

 

Compass Endüstri IoT nasıl bir iş modeli ile pazara sunuluyor?

Compass Endüstri IoT, temel devreye alım ve yıllık abonelik modeli ile pazara sunuluyor.

İzlenmek istenen ortam, makine, tezgah veya üretim hattı için yıllık bir abonelik bedeli alınıyor. Buna ek olarak, her bir makine veya ortamdan ölçülecek veriler için farklı tip ve özellikte sensörler seçiliyor. Seçilen sensör adedi ve tipine göre de bir devreye alım bedeli oluşuyor.

Compass Endüstri IoT çözümü ile ilgili bilgiye erişmek için

websitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Soru ve talepleriniz için lütfen bizimle temasa geçin: compass@datamarket.com.tr