Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > Operasyonel Etkinlik & Kurumsal Zeka Platformu: COMPASS
Operasyonel Etkinlik & Kurumsal Zeka Platformu: COMPASS

​​​Data Market Pronto Eventi'nin düzenlemiş olduğu "İş Süreçleri Yönetimi Konferansı'nda "Operational Efficiency &  Corporate Intelligence Platform: Compass"  sunumuyla operasyonel etkinlik & kurumsal zeka platformunu ve çözüm yaklaşım vizyonunu tanıttı. ​​​​

​​​

9.jpg 

 

Data Market operasyonel etkinlik çözümlerinin yaklaşımının temelini “OnBase Kurumsal İçerik ve İş Akışı Yönetim Paltformu” nun oluşturduğunu belirtirken “One platform unlimited potential ” sloganıyla müşterilerine kattığı değeri özetlemektedir.

 

7.png 

 

 

OnBase Operasyonel Etkinlik ve Kurumsal Zeka Platformu Üzerinde
Yer Alan Modüller ve Çözüm Paketleri

 

Çözüm yaklaşımının temelini oluşturan "OnBase Kurumsal İçerik ve İş Akışı Yönetim platformu kurumlara her geçen gün değişen iş ihtiyaçları kapsamında; mevcut iş uygulamaları ile kolayca entegre olan, belge ve süreç yönetimine dair çözümlerin sunulduğu, iş süreçlerinde hızlı geliştirme yeteneği sunan bir çözüm sunmaktadır.

 • ölçeklenebilir mimari.
 • kolay erişilebilir ve kullanıcı dostu arayüzler.
 • kolay uyarlanabilen form ve süreç tasarım ortamları.
 • esnek ve geniş entegrasyon katmanları.
 • ölçülebilir, izlenebilir sistemler.
 

İçerik ve Süreç Yönetimi Çözüm Paketleri

Data Market'in OnBase Platformu Üzerinde Sunduğu Hazır Çözümler

Kurum çalışanlarının, çalışma kanuna göre işe giriş öncesinden, iş akdi sonuna kadar takip edilmesi gereken tüm belgelerin saklanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi için kullanılmaktadır. Belgeler farklı belge türlerine göre düzenlenmekte ve etiketlenmektedir. Personel dosyasında eksik evrakların belirlenmesi ve eksiklerin tamamlanması sağlanmaktadır. Kurulan uyarı yapısı ile yenilenmesi gereken/geçerliliği yiten belgeler takip edilebilmektedir. (İsteğe bağlı olarak izin yönetimi, masraf yönetimi ve personel talep yönetimi süreçleri ayrıca uyarlanabilmektedir.)

 
 • Kalite Belge Yönetimi
Kalite standartları gereği, kurumların kalite süreçlerinin yönetimi için gerekli tüm belgelerin doğru klasörler içinde ve birbiri ile ilişkili olarak saklanması ve yönetilmesi için kullanılmaktadır. Belgeler türlerine göre düzenlenmekte, etiketlenmekte ve sorgulanabilmektedir. Geçerliliği yiten belgeler, uyarı sistemi aracılığı ile bildirilmektedir.

 
 • Sözleşme Belge Yönetimi
Şirketin ürün/hizmet alış ve satışları için yapılan tüm sözleşmelerin taranması ve dijital ortamda saklanarak yönetilmesi için kullanılmaktadır. Doğru etiketleme ile eksik belgelerin tamamlanması, geçerliğini yitiren veya yenilenmesi gereken sözleşmelerin takip edilmesi kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Süreç Yönetimi
Kurum içinde gerçekleşen iş kazalarının oluşundan, kaza geçiren personelin işe geri dönüşüne kadar geçen dönemin kayıt altına alınması, iş gücü kayıplarının ölçülmesi ve yönetilmesi için kullanılmaktadır. Ayrıca kaza oluşumu ile Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) formu ile işyerinde iyileştirme yönetimi yapılabilmektedir.

 

 

 

 

 8.png

OnBase Modül Katmanları

Yakalama

1.png 

Farklı kaynaklar üzerindeki veri ve belgenin       yakalanarak, tek bir sistem üzerine kaydedilmesi sağlanır. Dağıtık, Merkezi ve Hibrit Tarama seçenekleri sunmaktadır.

 • SharePoint & Fileshares
 • Email ans Fax Server & Inboxes
 • Mobil Cihazlar
 • Doküman ve Formlar
 • Mainframes & Data Streams
 • Dosya Kabinleri & Kutuları​
Süreç

2.png
Yapısal ya da yapısal olmayan dokümanların, formların, otomatik olarak doğru kullanıcılara ulaştırılarak karar süreçlerinin işletilmesini sağlar. Süreçlerin işletilmesi için kullanılan iş akışları vasıtasıyla kurumların kendine ait iş süreçlerini otomatik olarak yönetmesine olanak sağlar.

 

Erişim

3.png 

 

Platform üzerinde bulunan içeriğe heryerden ve kolayca erişim imkanı sağlar.

 
 • OnBase Arayüzleri üzerinden (OnBase Client, Unity Client, Web Client)
 • Entegre Sistemler üzerinden (ERP, Microsoft Office, SharePoint, CAD Servisleri, ESRI, IBM Notes, Novell GroupWise, Email Entegrasyonları, vb.)​
 • Mobil Cihazlar üzerinden (Android, iPhone, iPad, Windows Phone)
 • Çevrimdışıyken
 • Kurum dışından
erişim imkanı sağlar.

 
Entegrasyon
4.png

Kurum bünyesinde bulunan tüm sistemler ile entegre olarak veri akışının yapılması sağlanır.

OnBase platformu kapsamında 3 farklı yöntem kullanılarak, kurum bünyesindeki diğer uygulamalar/ sistemler ile entegrasyon sağlanır.

 • Application Enabler (Mevcut uygulama ile OnBase entegrasyonunu sağlayan uygulamadır.)
 • Built – In Entegrasyon (OnBase hazır modülleri ile doğrudan uygulamalar ile entegrasyon imkanı sağlar.)
 • OnBase API (.Net Kütüphanesi kullanılarak kurumların istenilen sistemler ile entegrasyonuna imkan sağlar.)

 
Ölçme
5.png
 

İş ve sistem işleyişini ve performansını analize ve kontrol etmek, izlemek ve ham veriyi bilgiye dönüştürmek için farklı yöntemler sunar.

Mevcut OnBase modülleri;

 • Reporting Services
 • Exception Reports
 • Reporting Dashboards
 • Report Mining
 • Business Activity Monitoring (BAM)

Kaydetme

6.png

Doküman ve verilerin tek bir sistem üzerine kaydedilmesi, dokümanların ve nesnelerin yaşam döngüsünün takibi, izlenmesi ve kullanıcılar tarafından dokümanlara erişilmesini sağlar.

Standart dosya planı doğrultusunda dokümanların sistem üzerinde arşivlenmesini sağlar.

Dokümanların OnBase platformunda saklanmasının avantajları:

 • Upgrade
 • Yedekleme
 • Güvenlik
 • Performans
 • Esneklik
 • Erişim Kolaylığı


 

​​