Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > Baskı Yönetimi Hizmetleri
Baskı Yönetimi Hizmetleri

Baskı Merkezi Yönetimi ve Raporlama​

Kurumlar baskı sistemleri üzerlerinden alınan baskıların izlenmesinin gerekliliğinin farkında bulunmamaktalar. Kullanıcılarının kişisel baskılarını alıp almadıklarının ve kurumsal verilerin dışarı çıkarılıp çıkarılması konusunda bir farkındalıkları bulunmamaktadır.

Data Market, Baskı Merkezi Yönetimi ve Raporlama çerçevesinde baskı yönetim sistemi içerisindeki tüm süreçleri raporlayabilen, bunlara ilişkin donanımları izleyebilen bir sistem kurmaktadır. Kurulan sistemler ile kullanıcıların aldıkları dökümden, oluşabilecek problemlere, toner/sayfa gibi detaylı baskı adeti raporlarına kadar tüm veriler izlenebilir ve yönetilebilir olmasına imkan sağlamaktadır.

dokumanyonetimiraporlama.jpg