Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > İş Uygulamaları
İş Uygulamaları

​Envanter Yönetimi

Firmaların IT yatırımları gelişen teknolojilere ve değişen ihtiyaçlara bağlı olarak her geçen gün artmakta ve çeşitlenmektedir. Yapılan yatırımların faydalı olabilmesi için envanterin sayısı, arıza ve garanti sürelerinin bilinmesi ve bu bilginin erişilebilir olması gerekmektedir.  Bunun için öncelikle IT envanteri doğru bir şekilde kayıt altına alınmalı ve fiziksel olarak erişilerek gerekli tüm bilgiler toplanmalıdır. Ne var ki, bu iş çok fazla iş yükü ve zaman gerektirmektedir. Bu iş yükü ve uzun süreçler aynı zamanda hata olasılığını da beraberinde getirmektedir.

Data Market, geleneksel envanter kayıt ve takip sistemlerinden farklı olarak, verileri doğrudan müşterilerinin istediği formatta ve ayrıntıda hazırlayarak yine müşterilerinin kendi sistemlerine entegre olmasını sağlamaktadır.

Müşteri ile kararlaştırılan kapsam dahilinde tek bir lokasyondan yurt çapındaki şubelere kadar tüm envanter bilgileri tamamen digital ortamda kayıt altına alınarak en hızlı ve doğru şekilde teslim edilmekte, firmalara envanter bilgilerinin anlık olarak takip edileceği özel yazılım desteği sunulmaktadır. IT envanterinin günümüz teknolojilerine uygun ve gelecekteki olası ihtiyaçları karşılayacak şekilde kayıt altına alınması ve saklanması, Data Market’in uzman kadrosu tarafından müşteri ihtiyaçları ve gereksinimleri analiz edilerek sağlanmaktadır.

 Envanter Yönetimi Çözümlerimiz:

  • Akıllı barkod okuma özelliği olan cihazlar
  • Firma ve ürüne özel etiketleme sistemi
  • Etiket ve barkod baskısı için yazıcı temini
  • Envanter kontrolünü otomatikleştiren özel uygulama

 

envanter.png