Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

​İnsan Kaynakları

Neden Data Market?
 • Çalışanlara yönelik yurtiçi ve yurtdışı eğitim & sertifika programları.
 • ​En yeni teknolojileri ilk kaynaktan deneyimleme fırsatı.
 • Microsoft, HP, Vmware gibi dünya liderleriyle en üst düzeyde iş ortaklığı.
 • Lider kurumların projelerinde görev alma fırsatı.
 • ​Tüm yasal hakların sağlandığı, şeffaf ve etik değerlere bağlı bir yönetim

Müşterilerine en uygun ve en yeni teknolojileri, en hızlı şekilde sunmayı ilke edinen Data Market, insan kaynakları politikalarını da bu hedefler doğrultusunda oluşturmaktadır. Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda; kurum kültürüne uygun, görevin gerektirdiği yetkinliklere ve sorumluluğa sahip,  vizyoner, topluma, çevreye duyarlı insan gücü ihtiyacını karşılamak; bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak insan kaynakları politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Bu temel doğrultusunda çalışanlarımızın, sürekli gelişimi amaç edinmelerini sağlamak; yaptıkları işten keyif duyacakları, inisiyatif kullanacakları, ekip çalışması ve aidiyet duygusunu güçlendirecek çalışma ortamı sunmak, fırsat eşitliği yaratmak, şeffaf bir yönetim anlayışı izlemek ve bunun sonucunda kalite ve verimliliği arttırmak en önemli hedefimizdir.

photo_team.jpg 

İnsan Kaynaklarında Kalite politikalarımız

 • Nitelikli personel seçimi
 • Çalışanlarımızın etik ve insani değerlerine saygı
 • Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlama
 • Yalın organizasyon yapısı ile doğru yetkilendirme
 • Etkin eğitim programları ile önce çalışanların gelişimini sağlama ve gelişerek değişimde ortak kültür oluşturma
 • Etkin performans değerlendirme sistemi ile yüksek motivasyon ve gelişim sağlama
 • Sosyal etkinliklerle aidiyet, birlik ve beraberlik sağlama
 • Sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılama
 • Kalite ve verimliliği arttırma
 • Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması
 • Şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirketlerine bağlılıklarını ön planda tutmak ve geliştirmek
 • Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak, temel politikamızdır.

 

Açık pozisyonlar için tıklayınız