Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > Baskı Yönetimi Hizmetleri
Baskı Yönetimi Hizmetleri

İş akışları ile entegrasyon​

​Kurumlar Baskı sistemlerine yaptıkları yatırımlarda iş süreçler ile entegrasyon çalışmalarını göz ardı ettikleri için donanım maliyetlerini efektif kullanamamaktalar.

Data Market, kurumların baskı ve görüntüleme sistemlerinin mevcut İş Akışları ile Entegrasyonu konusunda gelişmiş çözümler sunmaktadır. Bu çözümlerle kullanıcılar, kolayca tarama ve baskı fonksiyonlarını kendi doküman oluşum süreçlerine entegre etmektedir. Kurumsal içerik yönetim (ECM) yazılımları ile sağlanan entegrasyon sayesinde, dokümanlar dijital ortama belirlenen ayar ve bilgilerle aktarılabilmektedir.

workflow-process.jpg