Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > Teknoloji Danışmanlığı
Teknoloji Danışmanlığı

İş Süreçleri Danışmanlığı​

 

​Data Market, İş Süreçleri Danışmanlığı hizmetleriyle, kurumların süreçlerinin tasarımı aşamasından başlanarak analiz edilmesini, aksaklıkların giderilmesini ve süreçlerin e-iş platformuna taşınmasını amaçlamaktadır. Tekstil, otomotiv, üretim, gıda, finans ve enerji başta olmak üzere pek çok sektördeki başarılı deneyimleri ile projelerin kısa sürede hayata geçirilmesini sağlamaktadır.

Temel hedefleri müşterilerine ''kaliteli ürün ve hizmet sunmak'' olan kurumlar, işletmelerinin iş süreçlerinin sağlıklı ve verimli yürütülmesi çaba sarfederler. 

Data Market sektör deneyimi ile kurumların iş ve süreç analizlerini yaparak; müşterilerine katma değer sağlayan iyileştirmeler sunmayı hedefler. 

Hizmet Kapsamı:

  • Performans hedeflerinin belirlenebilmesi için gerekli iyileştirmelerin ve otomasyonun hayata geçirilmesi
  • İş süreçlerine takip edilebilir, ölçümlenebilir hedefler kazandırılması
  • Verimliliği artırırken maliyetlerin azaltılması
  • İş akışlarına uygulanabilir kurallar getirilmesi
  • Kurumlarda varolan süreçlerin basitleştirilmesi
  • Yürütme, yönetim ve denetim adımlarının işlevlerini yerine getirilmesi

 

 

untitled.png