Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > Kalite Yatırımları
Kalite Yatırımları

​​Kalite Yatırımlarımız

Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri

kalite.png10002.jpg 

 

bgys.jpg ohsas.png 

   

​Data Market Kalite Yatırımlarındaki tüm süreçlerinde “Sürdürülebilir Gelişim” odağı ile hareket etmektedir. Bu yaklaşımla iş süreçlerimizi ve hedeflerimizi sürdürülebilir Kalite ilkeleriyle bütünleştirip, Toplam kalite yönetimi prensibini uygulamaktadır. Sahip olunan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ile izlenebilir, ölçülebilir ve sürekli iyileştirilebilir entegre bir yönetim sistemi oluşturulmuştur.

kal.jpg 

Kalite Politikamız

Müşterilerimizin kritik iş uygulamalarında güvenebilecekleri, etik değerlere saygılı bir bilgi teknolojileri ortağı olarak kalite politikamız;

  • Kuruluş kurumsal kimliğine bağlı hareket etmek
  • Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen kanun ve mevzuatlara uymak
  • Sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etmek
  • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkililiğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak
  • Çalışanlarımızın aktif katılımı ile kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmak
  • Müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamak ve arttırmak
  • Müşteri şikayetlerini açıklık, tarafsızlık, gizlilik, kolay erişilebilirlik, adalet ve duyarlılık prensipleri çerçevesinde ele alıp en kısa sürede çözümlemek
  • Müşteri talep ve şikayetlerini anlayarak ürün ve hizmet kalitesini güvence altına almak, sürekli gelişimini sağlamaktır.