Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > İş Uygulamaları
İş Uygulamaları

Kalite Yönetim Portali

Data Market, sunduğu profesyonel hizmetlerle şirketlerde daha çok uyumluluk ve belgelendirme amaçlı olarak kullanılan Kalite Yönetimine kurumsal işlev kazandırıyor. Çalışanlar tarafından bir iş yükü olarak algılanan Kalite Yönetimine uygulanabilir hale getirerek iş süreçlerinde standartlaşmayı ve sürekli gelişimi sağlıyor. Data Market’in sunduğu Kalite Yönetim Sistemlerinin şirketlere sunduğu diğer avantajlar;spadas.png

 • Kalite belgelerinin merkezi platformda toplanması, arşivlenmesi, yönetilmesi
 • Düzeltme ve versiyon takibi
 • İş akışı otomasyonu
 • İş akışlarında onay süreci
 • Müşteri şikayeti, DÖF ve uygunsuzluk takibinin sistem üzerinden yapılması
 • Detaylı raporlama
 • Ortak veri tabanı kullanımı 

Data Market Kalite Portali ve İş Akışı Çözümler

 • Birkaç kalite standardını tek bir noktadan yönetim
 • Kalite doküman takibi ve versiyonlama
 • Müşteri şikayet yönetim süreci takibi
 • Düzeltici Önleyici Faaliyet süreci takibi
 • Yönetim Gözden Geçirme süreci takibi
 • Toplantı yönetimi, task atama ve süreç takibi
 • Dönemsel raporlama ve dashboard
 • Outlook ile entegre kalite takvimi