Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > İş Uygulamaları
İş Uygulamaları

​​Kontrat Yönetimi Uygulamasi

​Data Market’in Kurumsal İçerik Yönetimi Çözümleri altında sunduğu Kontrat Yönetimi Uygulamasıyla kontratlarınızla ilgili şablonlar hazırlayabilir, ilk taslak aşamasında belirli şablonlardan kontratların yaratılmasını ve kurum içerisinde standartlara uyulmasını sağlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz kontratların kurum içerisindeki onay mekanizmasını iş akışları ile elektronik ortamda yönetebilirsiniz.

Contract-640x300.jpg 

Kontrat Yönetimi Uygulamasının Sağladığı Diğer Faydalar

Kontratlarınız üzerinde revizyon ve sürüm yaratabilir, hangi adımda hangi değişiklikleri gerçekleştirdiğinizi kayıt altına alabilirsiniz.

Kurum içinde onaylanan kontratların müşterilere gönderimlerini elektronik olarak takip edebilir, karşıdan gelen değişiklik önerilerini yine iş akışları ile yönetebilirsiniz.  Onaylanan tüm belgelerin imzalı hallerini hazırlık aşamasındaki halleri ile belge bazında entegre edebilirsiniz,

Kapsamlı raporlama ve uyarı mekanizmaları ile kontrat yönetimi süreçlerinizde yaşanan süre aşımı, zamanında işlem yapamama gibi uygunsuzlukların önüne geçebilir, kurumunuzda önemli bir verimlilik ve gelir artışı sağlayabilirsiniz.