Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > İş Çözümleri
İş Çözümleri

​Kurumsal İçerik ve Doküman Yönetimi

IDC'nin Aralık 2011 tarihli bültenine göre 2010 yılında sadece Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da 3,1 trilyon sayfa baskı alınmıştır. Her gün basılan ortalama sayfa sayısı 3 milyardır. Kurumsal içeriğin ve dokümanların sayısında ortaya çıkan bu inanılmaz artış beraberinde birçok sorunu da getirmektedir. Bu sorunların başlıcaları şunlardır;

 • En doğru bilgiye, her yerden, en kısa sürede erişim ihtiyacı,
 • Sadece yetkili kişilerin yetkileri ölçüsünde bilgiye ulaşmaları,
 • Kurumsal bilgilerin ve dokümanların güvenli bir ortamda paylaşılması, saklanması ve gerektiğinde imhası,
 • Şirket içi/dışı süreçlerdeki iş akışlarının planlanması, yönetimi ve izlenmesi,
 • Fiziksel arşivlemeden dijital arşivlemeye geçişin sağlanabilmesi,
 • İletişim ve bilgi platformlarının entegre hale getirilerek verimliliğinin artırılması.

 

onbase.jpg 

OnBase İle Bilgi Sizi Bulsun

OnBase ECM Platformu İle Süreçlerinizi Kesintisiz Yönetin

​Data Market kurumsal danışmanlık ekibi tarafından sunulan Onbase ECM çözümü benzerlerinden ayıran özellikler şunlardır;

 • OnBase, modüler bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Gerektiğinde eklenmek üzere iş ihtiyaçlarını karşılayan modüller mevcuttur. Kullanılmayacak olan modül satın alınma zorunluluğunun olmaması, ilk yatırım maliyetlerinde avantaj sağlamaktadır.
 • OnBase, ilk sürümünden itibaren Hyland Software tarafından tek bir altyapı ve kodlama sistemi üzerinde geliştirilmiştir. Başka firmaların ürettiği yazılımların satın alınmasıyla geliştirilmiş, farklı yazılımlardan oluşan bir küme değildir.
 • Uygulama yazılımlarıyla kod yazmadan entegre olabilme ve birlikte çalışma yeteneğine sahiptir. Bu toplam satın alma maliyetini azaltan önemli faktörlerden birisidir.
 • OnBase işe İş Akışı (BPM) uygulamaları kısa sürede tasarlanabilir ve geliştirilebilir.
 • Açık standartlara uyum (SOAP, ağ servisleri ve veri tabanları) ve tam API desteğiyle merkezi uygulamalarla bütünleştirilebilir.
 • OnBase’in hızlı kurulum ve geliştirme yeteneği, hizmet maliyetlerinin düşmesini ve toplam satın alma maliyetlerinin uygun hale gelmesini sağlamaktadır. Kurum içerinde yetiştirilen personeller kısa sürede uygulama geliştirme yeteneği kazanmaktadırlar.