Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > İş Uygulamaları
İş Uygulamaları

​Kurumsal Karne Uygulaması

Kurumsal karne, kurumların bilançolarına ve gelir-gider tablolarına yansımayan nicel değerlerinin ölçülmesidir. Günümüzde şirketler için müşteri ilişkilerinin etkinliği, iş süreçlerinin işlerliği, şirketlerin kendini yenilenme kabiliyeti, çalışanların performansı, bilgi-iletişim teknolojilerinin yeterliliği ve işlerliği en az finansal veriler ve mali tablolar kadar önemli olduğundan, kurumsal karne uygulamaları bir yönetim aracı olarak yaygınlık kazanmıştır.

Kurumsal karne uygulamaları 4 ana perspektif altında toplamıştır;

 • Finansal Perspektif
 • Müşteri Perspektifi
 • İç süreçler Perspektifi
 • Çalışanlar Perspektifi  

Data Market Kurumsal Karne Uygulaması bu perspektiflere paralel olarak aşağıdaki fonksiyonları yerine getirmektedir.

 • Kişi, departman ve kurum bazında kurumsal karne takibi
 • Birçok hazır raporu kapsayan rapor sihirbazı
 • Strateji haritası
 • Görev atama ve durum takibi
 • Karne üzerine not ekleme
 • Mesaj panoları
 • Metrik, görev ve toplantılarla ilişkilendirilmiş doküman yönetimi
Capture.PNG