Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > İş Çözümleri
İş Çözümleri

​Kurumsal Performans Yönetimi

Stratejilerin olası risk ve belirsizliklerden nasıl etkileneceğini analiz etmek ve alternatifler geliştirmek stratejik yönetimin en önemli konusudur. Kurumsal Performans Yönetimi çözümleri insan kaynağı ve stratejiler arasındaki bağı kurarak bu amaca hizmet eder.

Data Market, Kurumsal Performans Yönetimi Çözümleri ile şirketlere  aşağıdaki faydaları sağlar ;

  • Stratejik planları anlaşılabilir ve uygulanabilir hale getirir.
  • Stratejilerin ne oranda anlaşıldığı ve ne kadar başarı ile uygulandığı konusunda anlamlı rapor ve analizler sunar.
  • Performans verilerinden yola çıkarak müşteri, ürün, hizmet, iş süreçleri ve aktivitelerinizin gerçek maliyet ve karlılığını ortaya koyar.
  • İnsan Kaynağı'nın performansını anlık olarak ölçülebilir hale getirir.
  • Stratejik hedefleri tanımlamak ve ekiplere dağıtmak noktasında kolaylık sağlar.
  • Performans değerlendirmelerinin kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak için saklanmasına olanak tanır.
  • Gerçekler ve varsayımlardan yola çıkarak alternatifler geliştirilmesi konusunda stratejik süreçlere girdi teşkil eder.

 

 

 

 

HR.jpg