Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > İş Çözümleri
İş Çözümleri

​​​Portal ve İş Akışı Çözümleri

Referans Projeler

Bu konuda hizmet sunduğumuz müşterilerimizden bazıları. 

 

 

Proje Detayları için tıklayınız

casper1.jpg 

Proje Detayları için tıklayınız

Butler Group'un yaptığı pazar araştırmasına göre, çalışanlar mesailerinin %25'ini üretken olmayan dokümanlar üzerinde çalışarak harcamaktadır. Üretken olmayan dokümanlar ekipler ve çalışanlar arasında bilgi ve belge paylaşımında sorun yaratmakta, iş süreçleri ile entegre olamamakta, kontrol edilememekte ve ek yönetimsel maliyetlere sebep olmaktadır.

Portal ve iş akışı çözümleri, bu sorunları dokümanları üretken hale getirerek çözmeyi amaçlamaktadır. Kurumlar portal ve iş akışı çözümlerinin sunduğu yöntem ve araçları kullanarak;

 • Şirket içi iletişimin etkinliğini arttırarak çalışanlar arası iş bütünlüğünü arttırır.
 • İç ve dış müşterilerle bilgi paylaşımını tek bir platform üzerinden yürütür.
 • Kanal yönetimini hızlandırır ve kolaylaştırır.
 • Performans ve kalite yönetimi için teknolojik altlık oluşturur.
 • Şirket içi tüm aktivite ve aksiyonları elektronik ortamda izlenebilir hale getirir.
 • Şirketi sistem odaklı bir yapıya oturtur.
 • Şirkette ortak kültürün oluşturulmasında aktif rol oynar.

Portal ve iş akışı çözümleri hemen her uygulamayla entegre olabilir. Şirketlerin kurumsal internet sitesi, blog, portal gibi içeriklerinin "teknik personele bağımlı olmaksızın" etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Data Market, Microsoft Sosyal İletişim Ağları ve Kurumsal Portal çözümlerindeki uzmanlığıyla müşterilerinin iletişim altyapı bileşenlerini birbirleriyle entegre hale getirerek, altyapı ve iş süreçlerinin verimliliğini arttıran çözümler sunar. Kurumsal müşterilerinin değişen iş ihtiyaçlarına yönelik ölçeklenebilir, güvenilir, kolay kullanılan ve kolay yönetilen kurumsal portal mimarileri tasarlar.

Micosoft'un Türkiye'deki çok az sayıda bulunan Sharepoint uzman iş ortaklarından biri olan Data Market, sunduğu çözüm ve hizmetler kapsamında, kurumların intranet/extranet/internet sitelerinin içeriklerini Microsoft SharePoint portal altyapısı ile güçlendirir. Data Market, geniş çözüm yelpazesi ile farklı sektörlerde ve değişik ölçeklerdeki çok sayıda firmada gerçekleştirdiği ve referans gösterilen Microsoft Sharepoint portal projeleri ile tercih edilen çözüm ortağı olmuştur.

​Microsoft SharePoint, şirketlerin değişen iş ihtiyaçlarına hızla yanıt vermesine yardımcı olur ve birlikte çalışmayı kolaylaştırır. SharePoint kullanarak çalışanlar, hızlı ve kolay bir şekilde bilgi ve uzmanlıklarını paylaşabilir, kendi ihtiyaçlarına yönelik özelleştirme yapabilir ve etkin arama yetenekleri ile doğru iş bilgilerine kolaylıkla erişebilirler.

SharePoint,

 • Sosyal ağ özellikleri ile fikirlerin, bilgilerin paylaşılabileceği bir ortam sağlanmasına,
 • Zengin resim, video gibi medya içerik paylaşımları ve anket özellikleri ile eğitim maliyetlerinin azaltılarak, zamandan ve işgücünden tasarruf edilmesine, 
 • Form tasarım ve iş akış yetenekleri ile elektronik ortama taşınan süreçlerin daha kolay yönetilmesine,
 • Proje tanımlama ve yönetme yetenekleri ile kaynak ve görev takibi yapılabilmesine,
 • ERP, CRM gibi iş uygulamaları ile kolay entegre olarak, güçlü tasarım ve analiz yetenekleri ile zengin bilgi yönetim ekranları geliştirilmesine
 • Şirketlerin daha yüksek iş önceliklerine odaklanmasına ve kurumsal hafızanın oluşturulmasına yardımcı olur.