Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Data Market > Lisanslama Danışmanlığı
Lisanslama Danışmanlığı

Yazılım Envanter Yönetimi​

​Altyapı Optimizasyonu'nun önemli adımlarından biri olan SAM (Yazılım Varlık Yönetimi), kurumların sahip oldukları yazılım varlıklarının tespiti ve bunların optimizasyonu sağlanarak maliyetlerinin azaltılmasının yanında, kurumların yasal düzenlemelere uygun yazılım kurulumlarını ve güncellemelerini gerçekleştirmelerinde en iyi uygulamadır.

Data Market uzman kadrosu tarafından müşteri ihtiyaçları ve gereksinimleri analiz edilerek, kurumların IT yazılım envanterlerinin günümüz teknolojilerine uygun, yeni nesil teknolojileri ve ihtiyaçlarına uygun şekilde programlanması sağlanmaktadır.

Yazılım Envanter Yönetimi hizmeti ile, kurumlar ile kararlaştırılan kapsam dahilinde envanter bilgileri, tek bir lokasyondan dağıtık halde bulunan Türkiye çapındaki  şubelere kadar en hızlı şekilde ve tamamen digital ortamda kayıt altına alınarak teslim edilmekte, gerekirse yine bu alınan envanter bilgilerinin takip edileceği ve canlı tutulacağı firmalara özel program desteği verilmektedir.

Konularında sertifikaları Data Market Yazılım Lisanslama uzmanları SAM çalışmaları neticelerine göre kurumlara en uygun ve ekonomik lisanslama modellerininin çıkartılmasına yardımcı olur.

 solutions-software-license-management.jpg