Modüller

bi’nokta designer

Çeşitli veri kaynaklarından alınan verilerin toplanarak, ihtiyaca göre ölçülerin ve hesaplamaların kolaylıkla hazırlanarak dashboard’ların oluşturulduğu araçtır.

bi’nokta admin

Kurumsal yayın akışının tasarlanabildiği ve raporlara erişim yetkilerinin tanımlanabildiği, tüm ayarlara genel bakışı sağlayan web tabanlı son kullanıcı uygulamasıdır.

bi’nokta viewer

Kullanıcıların kendi hazırladıkları veya erişim yetkisi tanımlanmış raporları görüntülemek ve analiz etmek için dokunarak kullanıma uygun tasarlanmış web tabanlı uygulamadır.

bi’nokta slider

Designer ve admin ile tasarlanan raporların ve yayın akışının televizyon ve kiosk ekranlarda gösterilmesini sağlayan uygulamadır.