Çalışanların kimliklerini erişimi istenen tüm sistemler üzerinde otomatik olarak tanımlayan ve senkronize eden, kurumlar için merkezi kimlik yönetimi çözümüdür

Geleneksel yapılarda kimlik ve erişim yönetimi yapılarının oluşturulması ve uygulanması maliyetli ve uzun süren çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle Bilgi Teknolojileri ekipleri tarafından üstlenilen tüm kullanıcı kimlik yaşam döngüsünün yönetimi manuel olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında kimlik tanımlama işlemlerinin insan kaynağına bağlı olması operasyonel süreçlerde ciddi zaman kaybına yol açmakta, bunun yanı sıra güvenlik politikaları açısından riskleri arttırmaktadır.

ideal Merkezi Kimlik Yönetimi çözümü ile bir çalışanın işe başladığı andan itibaren kurumda erişmesi gereken tüm sistemlere kimliği otomatik olarak senkronize edilir. Mail adresleri, printer tanımlamaları, kapı giriş yetkileri, çay & kahve otomat yetkileri, ERP sistemlerindeki hakları otomatik olarak açılır. Merkezi kimlik yönetimi çözümü ideal ile beraber kimliğin kurum içindeki yaşam döngüsü tamamen kontrol altında tutulur. Sistem hem personelin işe başlama sürecinde hem de personelin işten ayrılma sürecinde geçerli olur. Belirli dönemlerde personellerle ilişki kesme durumu söz konusu olduğunda kurumsal kimlik yönetim sistemi ilgili çalışanın kimliklerini ve yetkilerini daha önce tanımlanmış tüm sistemlerden kaldırarak etkisiz hale getirir. Kimlik verileri ihtiyaca göre tamamen silinebildiği gibi dönemsel olarak etkisiz hale de getirilebilir.

Özellikler

Kimlik Senkronizasyonu

Kimlik, referans başlangıç sistemlerinden diğer tüm sistemlerde senkronize ve entegre edilir. Birden fazla kaynaktan veri alınabilir ve bu veriler birden fazla kaynağa senkronize edebilir.Senkronizasyonu yapılacak objelerin tanımları yapılabilir ve bu objelerin özellikleri ayarlanarak kimlik dışında objelerin de (Kullanıcı, bilgisayar, yazıcı, Cihaz vb.) sistemler arası senkronizasyonu yapılabilir.

Self-Servis Şifre Yönetimi

Web tabanlı self servis ekranlarından kullanıcıların şifre değişikliği, kilit kaldırma gibi işlemleri yapabildiği araçtır. Bu yapıda SMS-OTP ile kimlik denetleme imkanının yanı sıra gizli sorular veya şirket içi bir veri kaynağından bilgi doğrulama yapılabilir.

Konnektor Motoru

3. Parti tüm sistemlerle entegrasyon ve senkronizasyon sağlayabilmek için kullanıcı tarafından düzenlenebilen özel konnektor yapısıdır. İleri seviye entegrasyon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendi içinde bir kod geliştirme ortamı sunar ve .NET kullanılarak konnektör üzerinde ihtiyaca yönelik kod enjeksiyonu yapılabilir.

İş Akışı Motoru

ideal, karmaşık veri senkronizasyonları için bir Flow yapısı sunar ve konnektörlerin işleyişleri kullanıcılar tarafından ayarlanabilir. İş akışları kullanıcı tarafından ihtiyaç duyulduğunda çalıştırılabileceği gibi, belirlenen zaman aralıklarında veya bir başka akışın arkasından çalışabilir.

Özelleştirilebilir Hazır Form

Kullanıcıların yeni kimliği tanımladığı ve mevcut kimlikler üzerinde düzenlemeler yapabileceği form yapısıdır. Oluşturulacak kimlik veya objeler için web tabanlı son kullanıcı formları, sürükle/bırak tekniği ile tasarlanabilir, ideal studio içerisinde script ile geliştirmeler yapılabilir.

İzleme ve Diagnostik

ideal studio üzerinden belirli kod scriptlerine erişilebilir, hazır kod parçacıkları kullanılarak yenileri yazılabilir, sistemin çalışması sırasında izlenebilir hatalar gözlemlenerek düzeltilebilir.

SIEM & Log Yönetimi

Sistemin uygulama ile ilgili tüm logları izlenebilir, notifikasyon ayarları ihtiyaca göre oluşturulabilir, web servis ayarları yapılır, iş akışları anlık ve geriye dönük izlenebilir. Sistem üzerindeki data, veriler ve ilişkiler görüntülenebilir.

Özelleştirilebilir Rapor Tasarımı

ideal Kimlik yönetimi sistemi admin ve geliştiricilerin rapor ve dashboard tasarımı yapabileceği araçlara sahiptir.

KVKK & GDPR Dashboard

KVKK ve GDPR standartlarında kurumdan istenilen kullanıcı erişim yetkilerini izlemeyi kolaylaştıran özel dashboard aracıdır.

Neden ideal

Hızlı

Esnek

Merkezi

Kolay

Hesaplı

Güvenli

ideal Yetenekleri

  • Farklı sistemlere hiç kod yazmadan senkronize ve entegre olun.
  • Kullanıcı hatalarından ve gereksiz yetkilendirilmelerden kaynaklanan güvenlik risklerini yönetin.
  • Kimlik tanımlama ve doğrulama sürecini tek bir noktadan yönetin.
  • Cloud, On-Premise veya Hybrid farketmeksizin tüm ortamlardaki kimlik yönetimi süreçlerini bütünleştirin.
  • Kullanıcı grup yönetimlerini otomatikleştirin.
  • Rol tanımlarını yapın, rollerin yaşam döngüsünü yönetin

Kimlik Yönetim Sistemleri, uygulama güvenliğine yönelik politikaların uygulanmasını sağlayan en önemli araçlardır. Bu çözümler, kurumlara güvenlik ve uyumluluğun yanında operasyonel verimlilik açısından da önemli işlevler sağlarlar. Kimlik yönetimi ve doğrulaması uygulamaları, izinsiz girişleri saptama ve önleme sistemleriyle birlikte kuruluşların siber dayanıklı hale gelmelerine yardımcı olma konusunda en etkili güvenlik teknolojileri arasındadır.

Günümüzde kurumlara karşı yapılan siber saldırıların %75’inden fazlası hacker’ların kimlik bilgilerini çalması sonucu meydana gelmektedir. Hacker’lar kurum ağına girdikten sonra aylarca kendilerini fark ettirmeden sistemlere erişmekte ve kurumlar için önemli maddi kayıplara sebep olmaktalar. Bu nedenle kurumsal kimliği merkezine alan, çok katmanlı güvenlik yaklaşımları önem kazanmaktadır. ideal çözümümüz merkezi kimlik senkronizasyonu ve rol yönetimi yaklaşımı ile bu konularda kurumlara yardımcı olmaktadır.

Kurumlardaki pek çok uygulama, kullanıcıların ham verilere yapısal olarak erişmelerini, işlemelerini ve kurumsal süreçlerini yürütmelerini sağladığı için denetim dışı erişimler güvenlik açıkları oluşturmaktadır. Bu nedenle kimin hangi uygulamaya neden, nasıl ve ne zaman erişebileceğinin yönetilmesi gerekmektedir. ideal Kimlik Yönetimi çözümümüz uygulama güvenliği bağlamında bu noktada devreye girer, mevcut SIEM çözümleri ile entegre olarak şüpheli, riskli erişim senaryolarında otomatik olarak kullanıcı haklarını etkisiz hale getirir, ilgili yöneticilere uyarı bildirimleri yapar.

Demo Talebi Oluştur!

ideal merkezi kimlik yönetimi çözümü ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayın.

Datasheet İndir

ideal merkezi kimlik yönetimi çözümü ile ilgili detaylı teknik dökümanı incelemek için lütfen tıklayın.

Tanıtım Broşürü

ideal merkezi kimlik yönetimi çözümünün tanıtım broşürünü indirmek için lütfen tıklayın.

KVKK Özelinde ideal

ideal merkezi kimlik yönetimi çözümünün KVKK uyumluluğu konusundaki yeteneklerini inceleyin.

*Data Market Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen ideal yerli ve milli bir çözümdür.