ideal (Merkezi Kimlik Yönetimi)

Çalışanların kimliklerini erişimi istenen tüm sistemler üzerinde otomatik olarak tanımlayan ve senkronize eden, kurumlar için merkezi kimlik yönetimi çözümüdür.
Demo Talep Edin

Geleneksel yapılarda kimlik yönetimi yapılandırmaları maliyetli ve uzun süren çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle Bilgi Teknolojileri ekipleri tarafından üstlenilen kullanıcı kimlik yaşam döngüsünün yönetimi manuel olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında kimlik tanımlama işlemlerinin insan kaynağına bağlı olması operasyonel süreçlerde ciddi zaman kaybına yol açmakta, bunun yanı sıra güvenlik politikaları açısından riskleri arttırmaktadır.

ideal Merkezi Kimlik Yönetimi çözümü ile bir çalışanın işe başladığı andan itibaren kurumda erişmesi gereken tüm sistemlere kimliği otomatik olarak senkronize edilir. Mail hesapları, grup yönetimleri, printer tanımlamaları, kapı giriş yetkileri, çay & kahve otomat yetkileri, ERP sistemlerindeki hakları vb. otomatik olarak açılır. Merkezi kimlik yönetimi çözümü ideal ile beraber kimliğin kurum içindeki yaşam döngüsü tamamen kontrol altında tutulur. Sistem hem personelin işe başlama sürecinde hem de personelin işten ayrılma sürecinde geçerli olur. Belirli dönemlerde personellerle ilişki kesme durumu söz konusu olduğunda merkezi kimlik yönetim sistemi ilgili çalışanın kimliklerini ve yetkilerini daha önce tanımlanmış tüm sistemlerden kaldırarak etkisiz hale getirir. Kimlik verileri ihtiyaca göre tamamen silinebildiği gibi dönemsel olarak etkisiz hale de getirilebilir.

Özellikler

Kimlik Senkronizasyonu

Kimlik, referans başlangıç sistemlerinden diğer tüm sistemlerde senkronize ve entegre edilir. Birden fazla kaynaktan veri alınabilir ve bu veriler birden fazla kaynağa senkronize edebilir.Senkronizasyonu yapılacak objelerin tanımları yapılabilir ve bu objelerin özellikleri ayarlanarak kimlik dışında objelerin de (Kullanıcı, bilgisayar, yazıcı, Cihaz vb.) sistemler arası senkronizasyonu yapılabilir.

Self-Servis Şifre Yönetimi

Web tabanlı self servis ekranlarından kullanıcıların şifre değişikliği, kilit kaldırma gibi işlemleri yapabildiği agent kurulmadan çalışan araçtır. Bu yapıda SMS-OTP ile kimlik denetleme imkanının yanı sıra gizli sorular veya şirket içi bir veri kaynağından bilgi doğrulama yapılabilir.

Konnektor Motoru

3. Parti tüm sistemlerle entegrasyon ve senkronizasyon sağlayabilmek için kullanıcı tarafından düzenlenebilen özel konnektor yapısıdır. İleri seviye entegrasyon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendi içinde bir kod geliştirme ortamı sunar ve .NET kullanılarak konnektör üzerinde ihtiyaca yönelik kod enjeksiyonu yapılabilir.

İş Akışı Motoru

ideal, karmaşık veri senkronizasyonları için bir Flow yapısı sunar ve konnektörlerin işleyişleri kullanıcılar tarafından ayarlanabilir. İş akışları kullanıcı tarafından ihtiyaç duyulduğunda çalıştırılabileceği gibi, belirlenen zaman aralıklarında veya bir başka akışın arkasından çalışabilir.

Özelleştirilebilir Hazır Form

Kullanıcıların yeni kimliği tanımladığı ve mevcut kimlikler üzerinde düzenlemeler yapabileceği form yapısıdır. Oluşturulacak kimlik veya objeler için web tabanlı son kullanıcı formları, sürükle/bırak tekniği ile tasarlanabilir, form içerisinde script ile geliştirmeler yapılabilir.

İzleme ve Diagnostik

ideal studio üzerinden uygulama, iş akışı, notifikasyon, ve audit loglarına erişilebilir. Ayrıca event viewer'a da log gönderebilir, sistemin çalışması sırasında izlenebilir hatalar gözlemlenerek düzeltilebilir.

SIEM & Log Yönetimi

Sistemin uygulama ile ilgili tüm logları izlenebilir ve bu loglar SIEM çözümlerine gönderilebilir. Notifikasyon ayarları ihtiyaca göre oluşturulabilir, web servis ayarları yapılır, iş akışları anlık ve geriye dönük izlenebilir. Sistem üzerindeki data, veriler ve ilişkiler görüntülenebilir.

Özelleştirilebilir Rapor Tasarımı

ideal Kimlik yönetimi sistemi admin ve geliştiricilerin rapor ve dashboard tasarımı yapabileceği araçlara sahiptir. Sistem üzerinde kurulu hazır dashboardlar bulunduğu gibi yeni dashboardlar da tasarlanabilir. Dashboard ve raporlar image, pdf veya excel export alınabilir.

KVKK & GDPR Dashboard

KVKK ve GDPR standartlarında kurumdan istenilen kullanıcı erişim yetkilerini izlemeyi kolaylaştıran özel dashboard aracıdır.

Neden ideal

Hızlı

Esnek

Merkezi

Kolay

Hesaplı

Güvenli

ideal ile Verimlilik

 • Operasyonel maliyet ve zaman tasarrufu sağlayın.
 • Kullanıcılara self-servis şifre yönetim yetkisi verin.
 • Kimlik tanımlama ve doğrulama sürecini tek bir noktadan yönetin.
 • Cloud, On-Premise veya Hybrid farketmeksizin tüm ortamlardaki kimlik yönetimi süreçlerini bütünleştirin.
 • Kullanıcı grup yönetimlerini otomatikleştirin.
 • Otomatik raporlama ve bildirim alın.

ideal ile Güvenlik

 • İzlenebilir ve raporlanabilir sistemler ile bütüncül bakın.
 • Kullanıcı hatalarından ve gereksiz yetkilendirilmelerden kaynaklanan güvenlik risklerini yönetin.
 • Kimlik tanımlama ve doğrulama sürecini tek bir noktadan yönetin.
 • Doğru kullanıcıların, doğru kaynaklara, doğru zamanlarda, doğru sebeplerle ulaşmasını sağlayın.
 • Yetki matrsini oluşturun, KVKK ve Kalite standartlarına uyum sağlayın.

Kimlik Yönetim Sistemleri, uygulama güvenliğine yönelik politikaların uygulanmasını sağlayan en önemli araçlardır. Bu çözümler, kurumlara güvenlik ve uyumluluğun yanında operasyonel verimlilik açısından da önemli işlevler sağlarlar. Kimlik yönetimi ve doğrulaması uygulamaları, izinsiz girişleri saptama ve önleme sistemleriyle birlikte kuruluşların siber dayanıklı hale gelmelerine yardımcı olma konusunda en etkili güvenlik teknolojileri arasındadır.

Günümüzde kurumlara karşı yapılan siber saldırıların %75’inden fazlası hacker’ların kimlik bilgilerini çalması sonucu meydana gelmektedir. Hacker’lar kurum ağına girdikten sonra aylarca kendilerini fark ettirmeden sistemlere erişmekte ve kurumlar için önemli maddi kayıplara sebep olmaktalar. Bu nedenle kurumsal kimliği merkezine alan, çok katmanlı güvenlik yaklaşımları önem kazanmaktadır. ideal çözümümüz merkezi kimlik senkronizasyonu ve rol yönetimi yaklaşımı ile bu konularda kurumlara yardımcı olmaktadır.

Kurumlardaki pek çok uygulama, kullanıcıların ham verilere yapısal olarak erişmelerini, işlemelerini ve kurumsal süreçlerini yürütmelerini sağladığı için denetim dışı erişimler güvenlik açıkları oluşturmaktadır. Bu nedenle kimin hangi uygulamaya neden, nasıl ve ne zaman erişebileceğinin yönetilmesi gerekmektedir. ideal Kimlik Yönetimi çözümümüz uygulama güvenliği bağlamında bu noktada devreye girer, mevcut SIEM çözümleri ile entegre olarak şüpheli, riskli erişim senaryolarında otomatik olarak kullanıcı haklarını etkisiz hale getirir, ilgili yöneticilere uyarı bildirimleri yapar.

Datasheet İndir

ideal merkezi kimlik yönetimi çözümü ile ilgili detaylı teknik dökümanı incelemek için lütfen tıklayın.

Tanıtım Broşürü

ideal merkezi kimlik yönetimi çözümünün tanıtım broşürünü indirmek için lütfen tıklayın.

KVKK Özelinde ideal

ideal merkezi kimlik yönetimi çözümünün KVKK uyumluluğu konusundaki yeteneklerini inceleyin.

Demo Talep Edin

 • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.
TIM_logoclaim_TG_rgb

*Data Market Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen ideal yerli ve milli bir çözümdür.