a-z.tech Data Market’in kurumsal BT mevcut durum değerlendirmesi ürünüdür. a-z.tech kurumların BT yatırımlarının mevcut durumunu (AS/IS) «rekabet merkezli» olarak değerlendirerek olası risk ve kayıplardan önceden haberdar olmalarını amaçlar.

a-z.tech’in Stratejik Faydaları

a-z.tech kurumunuza dışarıdan bakan bir gözle, objektif, bütünsel ve karşılaştırmalı bir değerlendirme sunar. Bu sayede iş sürekliliği ve uyumluluğunuza katkı sağlar. Mevcut kaynaklarınızı daha verimli bir şekilde kullanmanıza ve bu kaynakları optimize etmenize yardımcı olur. BT yatırımlarınızla ilgili olası risk ve kayıplar konusunda sizi bilgilendirir.

a-z.tech kapsamında hazırlanan raporlar stratejik karar verme süreçlerinize nitelikli veri temin eder ve BT satın alma kararlarınıza rasyonel girdi teşkil eder. a-z.tech mevcut durumunuzu bulut bilişim, dış kaynak kullanımı gibi alternatif çözümler ışığında değerlendirerek yatırım ve işletme giderlerinizi (CAPEX ve OPEX) düşürür. Sunduğu stratejik katkılar ve rekabet merkezli analizlerle kurumunuza rekabet avantajı kazandırır.

a-z.tech Kapsamı

 • Kablolama Altyapısı
 • Ağ Altyapısı
 • Güvenlik Altyapısı
 • Veri Merkezi
 • Fiziksel Sunucular
 • Sanallaştırma Altyapısı
 • Veri Depolama
 • Uygulama Sunucuları
 • Santral Sistemleri
 • Kurumsal İş Uygulamaları
 • İş Sürekliliği
 • Uyumluluk
 • Lisanslama
 • Bakım ve Destek Anlaşmaları
 • Bulut
 • İstemci
 • Yazıcılar ve MFP
a-z.tech