Kalite Yatırımlarımız

Data MarketKalite Yatırımlarımız

Bilgisayar yazılımları, donanımları ve bunların sarf malzemelerini yasalar tahtında ithal ve ihraç etmek, alım satımını yapmak, bu konularda faaliyet gösteren diğer yurtiçi ve yurtdışı firmaların mümessilliklerini ve bayiliğini yapmak, bunlarla ilgili teknik destek hizmetlerini vermek, tasarım geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve microsoft Azure yönetilebilir bulut çözümleri konusunda destek ve danışmanlık faaliyetlerini yürüten firmamız;

Sürdürülebilir teknoloji çözümleri ile iç ve dış paydaşlarını geleceğe taşıyan iş ortağı olarak;

 • Tüm yasal mevzuatlara ve standartlara bağlı kalarak, müşteri memnuniyetini, hizmet yönetimini ve bilgi güvenliğini sağlamayı ve faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği kurallarını ve iş sürekliliği kriterlerini gözetip, kaliteli hizmet vermeyi ve ilgili tarafları ve çözüm ortaklarını da aynı felsefe ile yönetilen şirketler arasından seçmeye özen göstermeyi,
 • Diğer taraflar ve şirket personeline ait kişisel verileri mevzuata uygun olarak işlemeyi ve gizliliğini sağlamayı,
 • Proses yaklaşımı ile proseslerin etkinliğini, birbirleri ile olan etkileşimlerini güvence altına almayı, sürekliliğini sağlamayı,
 • Proses yaklaşımı ile her türlü riski-tehditi değerlendirerek azaltmak için önlemleri almayı, risk-tehditleri fırsatlara çevirmeyi ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • EYS Standartlarının sürekliliğini sağlamak için hedef ve planlarımızı kesintisiz uygulamayı,
 • Ilgili tafarların ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlayarak, hızlı, etkin, zamanında ve sürekli olarak cevap vermeyi,
 • Kuruluş kurumsal kimliğine bağlı hareket etmeyi,
 • Sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etmeyi,
 • Organizasyon çapında sağlık ve güvenliğin temel operasyonel öncelikler olduğu bir kültür oluşturmayı,
 • Meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarını korumayı,
 • Bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin bozulmasına sebep olabilecek her türlü riski değerlendirerek riskleri azaltmak üzere alınan önlemlerin sürekliliğini sağlamayı,
 • İş kesintilerinden kaynaklanan stratejik, operasyonel ve finansal her türlü riski değerlendirerek riskleri azaltmak üzere alınan önlemlerin sürekliliğini sağlamayı,
 • Bilgiye erişebilirliği ve iş sürekliliğini güvenli bir şekilde sağlamak üzere, acil durum ve felaket senaryolarını oluşturarak tatbikatlarını yapmayı,
 • Etkin bir entegre yönetim sisteminin sağlanması doğrultusunda organizasyonel yapıyı oluşturmayı, çalışanlara tüm sistemler konusundaki bilinç ve sorumluluklarını benimsetmeyi, tüm kademedeki personelin entegre yönetim sistemindeki seviyelerinin sürekli gelişimini sağlamayı,
 • Entegre Yönetim Sistemi’nin kurulması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirmesinin tüm çalışanların işi olduğu düşüncesinden hareketle, bu faaliyetleri uygulayan, yöneten, doğrulayan ve yaptığı iş bu faaliyetleri etkileyen tüm personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin en üst seviyede temin edilmesini,
 • Verdiğimiz tüm hizmetlerle ilgili olarak, müşterilerimizden gelen her türlü öneri, şikâyet, talep ve itirazları en kısa sürede inceleyerek, çözüm önerisi ile birlikte müşteriye geri bildirimde bulunmayı ve zamanında açıklık, tarafsızlık, gizlilik, kolay erişilebilirlik, adalet ve duyarlılık ilkeleriyle çözüme kavuşturmayı, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri ve kontrolleri sürekli yaparak, sunulan hizmetlerin sonrasında güçlü, doğru, şeffaf ve devamlılık sağlayan müşteri ilişkisi oluşturmayı,
 • Data Market Hizmet Kataloglarındaki belirtilen hizmet seviyesi sürelerine uyum oranını artırmak; teknik personelin ve Servis/Bayi/Çözüm Ortağının sürekli gelişimini sağlamayı,
 • Data Market tarafından verilen hizmetlerin gerektiğinde erişilebilir olmasını ve herhangi bir kesinti olması durumunda verilen hizmetleri tanımlanmış olan sürelerde tekrar çalışır hale getirmeyi,
 • Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde, tüm iş süreçlerimizde kaynaklarımızın etkin bir şekilde, planlı ve sistematik olarak yönetilmesini ve sürekli geliştirilmesini sağlamayı,
 • Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu gereğince, firma içerisindeki süreçler dahilinde ve ilişki kurulan kurumlara dair kullanılan kişisel verilerin saklanmasını, sızdırılmazlığını sağlamayı

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız olarak Taahhüt ederiz.

Murat Boyla, Genel Müdür

20000

BT Hizmet
Yönetim Sistemi

27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

9001

Kalite
Yönetim Sistemi

22301

İş Sürekliliği
Yönetim Sistemi

10002

Müşteri Memnuniyeti
Yönetim Sistemi

Twitter
DataMarket1992
@DataMarket1992
126 Takip Edilen
384 Takipçi
Çerez Bildirisi
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve ziyaret tercihlerini hatırlamak için çerezler kullanmaktayız.
Tamam Daha fazla bilgi