Dijital Sözlük
0212 337 0707
İnsan Kaynakları

Paketler

ideal IDM kolay anlau015fu0131labilir ve ulau015fu0131labilir fiyat politikasu0131na sahiptir.

Active Sync

u0130nsan Kaynaklaru0131 uygulamalaru0131nda yu00f6netilen personel verilerinin, kurum veri merkezindeki Microsoft Active Directory sunucusu iu00e7inde tanu0131mlanmasu0131, gu00fcncellenmesi ve silinmesi su00fcreu00e7lerini otomatik olarak geru00e7ekleu015ftirmek iu00e7in tasarlanmu0131u015ftu0131r.

Exchange Sync

Mu00fcu015fteri lokasyonunda u00e7alu0131u015fan Microsoft Exhange Server u00fczerinde belirlenmiu015f standart politikalar ve kurallar dahilinde kullanu0131cu0131 posta kutusunun oluu015fturulmasu0131 iu00e7in tasarlanmu0131u015ftu0131r.

App Sync

Active Directory u00fczerinde tanu0131mlanan kullanu0131cu0131laru0131n, Active Directory entegrasyonu olmayan kurumsal uygulamalar u00fczerinde de kullanu0131cu0131 hesaplaru0131nu0131n otomatik oluu015fturulmasu0131 iu00e7in tasarlanmu0131u015ftu0131r.

Kurumunuza u00f6zel fiyatlandu0131rma bilgisi iu00e7in

Eklentiler

ideal Password Reset

Son kullanu0131cu0131laru0131n Active Directory (AD) etki alanu0131 parolalaru0131nu0131 yardu0131m masasu0131 desteu011fi almadan, gu00fcvenli bir u015fekilde su0131fu0131rlamasu0131nu0131 ve hesaplaru0131nu0131n kilidini au00e7masu0131nu0131 sau011flamak iu00e7in tasarlanmu0131u015ftu0131r. Web tabanlu0131 kullanu0131cu0131 parola su0131fu0131rlama ve yu00f6netim modu00fclu00fcnden oluu015fur. Son kullanu0131cu0131lara Self-servis u015fifre yu00f6netim imkanu0131 sunar. Kayu0131tlu0131 Cep Telefonu numarasu0131 ile SMS dou011frulama yu00f6ntemi iu00e7in OTP cihazlaru0131nu0131za entegrasyon imkanu0131 sau011flar.

idealform

Yeni kullanu0131cu0131 tanu0131mlama, kullanu0131cu0131 bilgilerini gu00fcncelleme, yeni grup tanu0131mlama, gruba kullanu0131cu0131 atama, gruba dahil olma talebi, uygulama bazu0131nda yetki talep etme, rollere gu00f6re uygulama lisanslaru0131 atama gibi kullanu0131cu0131 isteklerinin web from u00fczerinden self servis yapu0131labilmesi iu00e7in tasarlanmu0131u015ftu0131r.
Ne aramak istiyorsunuz?
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam