Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi – VMware

Firmanız ve faaliyetleri hakkında özet bir bilgi verebilir misiniz? Mevcut IT altyapınızı nasıl tarif edersiniz?

Kendi alanımızda dünyada bir benzeri daha olmayan, yenilikçi ve sigorta sektörüne özgü faaliyet gösteren özel bir teknoloji şirketiyiz. 2003’den beri tüm Türkiye’nin sigortacılık bilgileri SBM’de toplanıyor. Sigorta endüstrisinin içindeki kurumların verilerini toplayıp bu verileri sunmanın yanı sıra bu verileri doğru bağlamda işleyerek istatistik üretiyor, sigortacılıkta fiyatlandırma sürecini mümkün olan en verimli hale getirebilmek ve sigorta suistimallerini önleyebilmek için çalışıyoruz ve bu konularla ilgili teknolojiler üretiyoruz. Aynı zamanda sektörün diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan veri entegrasyonları SBM altyapısı aracılığıyla yapılıyor. Veriyi bilgiye dönüştürerek katma değerli servisler üreten, üretmeye devam eden, dünyada da eşi benzeri olmayan özel bir kurum olarak sektör için elzem noktada bir yapılanma olduğumuzu söyleyebilirim.

Bu tür bir projeye hangi sebeplerden dolayı ihtiyaç duyuldu? İş ihtiyaçlarınız nelerdir, kısaca bilgi verebilir misiniz?

Yüksek sorumluluğumuz gereği sistem ve güvenlik altyapılarımızı sürekli iyileştiriyor, yeni teknolojilerle destekliyoruz. Bu doğrultuda 2018 yılında 45 proje, 2019 yılında 30 proje devreye alarak mevcut sistem ve güvenlik altyapımızı daha ileri seviyeye taşıdık.

Tüm hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için yeni nesil teknolojilere ihtiyaç duyduğumuzun farkındayız ve yatırımlarımızı müşterilerin ve kullanıcıların SBM hizmetlerine ilgi alanına göre değil de etki alanına göre erişebilmesi yönünde gerçekleştiriyoruz. Örneğin tüm veri merkezimizi yazılım tabanlı yönetim sistemlerine dönüştürdük. Beraberinde yeni nesil şekillendirilebilir bütünleşik sistemler ile ihtiyaçlara göre disk veya işlemci kapasitesini hem yatay hem dikey ölçekleyebileceğimiz donanımları hayata geçirdik. Bu sayede ürünlerimizi de hızlı bir şekilde devreye alabileceğimiz teknoloji parkuruna geçişimizi tamamladık.

Karar süreci nasıl gelişti ve neden VMware’ in bu çözümü tercih edildi?

İster donanım ister yazılım ister insan kaynağı olsun SBM’nin tüm kaynaklarını maksimum verimlilikte ve yüksek performansta kullanmamız çok önemli. İnsan kaynağını etkin kullanabilmek için otomasyon teknolojilerinin kullanılması kurum için büyük avantaj. Otomasyon sistemi sayesinde yetkin personelimizin operasyonel işlerini azaltıp katma değer üreten çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmelerine olanak sağlayabilmesini değerlendirdik.

Mevcut sistem altyapımız geleneksel mimari (sunucu, storage ve network) bileşenlerinden oluşan, her birinin ayrı ayrı ekipler tarafından yönetildiği karmaşık bir yapıydı. Bu tür yapılarda bileşenleri ayrı ayrı planlamak, yönetmek, güncellemek, bakım ve onarım hizmetlerini koordine etmek gerçekten çok maliyetli, eforlu ve zor süreçlerdi. Bu zorluklardan kurtulmak için var olan donanım tabanlı mimariden, yazılım tabanlı bir mimariye geçiş yapmaya karar verdik.

İşte tam bu noktada da yazılım tanımlı veri merkezi mimarisi devreye giriyor. Bütün bu kriterleri göz önünde bulundurduğumuzda, VMware’ın “Software Defined Data Center” ürününün bizim için ideal çözüm olduğunu gördük. Yazılım tabanlı veri merkezi çözümü ”VCF” olarak anılır. Bu çözüm sayesinde, veri merkezindeki, sunucu, veri depolama üniteleri, ağ ve ağ güvenliği ve son olarak yönetim ve izleme katmanı eklenerek bu çözüm sayesinde veri merkezi içerisindeki tüm zekayı yazılıma devrederek, veri merkezi içerisindeki donanımlarda ilerleyen günlerde beklenen tüm yazılım güncellemesi, disk, ağ adaptörü, sunucu güncellemesi gibi tüm ön görülmesi gereken operasyonel problemlerinde önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Projenin süreçlerini fikir olarak ortaya çıkması ve hazırlık dönemi (planlama, ürün seçimi, kurulumlar) açısından değerlendirebilir misiniz? Ne tür çalışmalar gerçekleştirildi?

Mevcutta kullanılan IT yatırımları göz önünde bulundurularak, işlevsellik, esneklik, kolay yönetim ve çevik iş gücü ihtiyacı olduğu berlilendi. Bunun ardından gerekli araştırmalar, IT yönetim ekipleri tarafından başlatılmasının ardından, donanım ve yazılım eksenin ayrıca ele alınıp bir çok üretici ürün, çözüm ve vizyonlarından istifade edilip, üreticilerin kendi çözümlerini anlatılması istendi, ardından çözüm kıyaslamaları yapıldı. Bu kıyaslamaların ardından, ekiplerin teknik soru ve ihtiyaç analizlerine yanıt verilerek alınan cevaplara istinaden yazılım tabanlı veri merkezi yönetimine karar verildi.

Projenin sağladığı faydaları başlıklarıyla (hız, çalışan memnuniyeti, verimlilik, güvenlik vb.) değerlendirebilir misiniz? Kullanılan ürün ve çözümleri de düşünerek en öne çıkan fayda hangisiydi?

İş çözümlerimize maksimum performans, verimli, etkin, hızlı, kolay, güvenli, güvenilir, sağlam, yatay ve dikey ölçeklenebilir altyapı sağlamak esastır. Bunu sağlarken de operasyon ve yönetim kolaylığını da asla unutmamalıyız.

  • VCF ile birlikte, Gün 0 operasyonlarının sürelerini kısaltmak, ekiplere zaman kazandırmak.
  • VCF ile birlikte Gün 1 operasyonlarını kontrol altında tutmak, mevcut yapıya sunucu,storage eklenmek istendiğinde ki uyumluluk, ekleme ve çıkartma zorluklarını ortadan kaldırmak
  • VCF ile birlikte Gün 2 operasyonlarını, yani sunucular üzerindeki sertifika güncelleme, parola değiştirme gibi operasyonel konularda efektif çalışma zamanı sunmak.

Projeyle birlikte mevcut IT altyapınızda ne tür bir değişim gerçekleşti?

Yazılım tabanlı mimariye geçiş yapıldı, bulut otomasyonu sağlandı, konteyner ve mikro servis mimarileri desteklendi, sektör için maksimum güvenlikli bir veri merkezi oluşturduk.

  • Yazılım tabanlı veri merkezi sayesinde Yeni nesil, uygulamaların kurulumu ve yaygınlaştırılması ve güvenliğinin sağlanması hususunda uçtan uca uyumlu yeni nesil mimari inşaa edildi.
  • Yeni veri merkezi yeteneklerininde bir taneside, uygulama sanallaştırma, masaüstü sanallaştırma gibi kurumlarında yararına olacak son kullanıcıları yeni nesil teknolojilerle kavuşturmak, geleneksel yapılarda hazırlıklar günlerce sürecek iken, yeni veri merkezi sayesinde, yalnızca birkaç saat içerisinde inşaa edilebilecek.
  • Yazılım tabanlı veri merkezi sayesinde, kendi oluşturduğumuz Cloud ile bilinen büyük Cloud üreticileri ile AWS, Azure gibi platformlarada dilendiği zaman entegrasyonu sağlamak, bu veri merkezini en yeni ve modern güncelliği ile çağı yakaladık.