VMware Realize Automation işletme ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için iT servislerinin teslimini (uygulama, altyapı, masaüstleri ve diğer iT servisleri) otomatik hale getirir. vRealize Automation uygulama ve işletim servislerinin dağıtım ve yönetimini hızlandırdığından iş çevikliği ve operasyonel verimliliği arttırır.
Çoklu üretici, çoklu bulut desteği ve genişletilebilir tasarımı sayesinde mevcut ve gelecek teknoloji yatırımlarını koruma altına alır. Masrafları azaltırken iT servis iletimini iyileştirir.