0212 337 0707
Posts
Human Resources

Application Form for Data Subjects to Exercise Their Rights

HomeApplication Form for Data Subjects to Exercise Their Rights

This application form has been prepared in order for you to exercise your rights under Article 11 of the Law on the Protection of Personal Data (“Law”) as a Data Owner. Please fill out the application form below clearly and completely so that your request under the Law can be fulfilled.

Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Yaptığınız başvuruyu bizlere ulaştığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

Başvurunuzda yer alan talebinizi ücret almadan gerçekleştirmeye çalışacağız ancak işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.  Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

Başvurunuz ve başvurunuza verdiğimiz cevabımız savunma hakkımızı kullanabilmemiz için veri tabanlarımızda saklanabilir ve gerekmesi halinde adli makamlarla ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu ile paylaşılabilir.

 

Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaları İçin Başvuru Formu

1KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (VE VARSA TEMSİLCİSİNİN) KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
2KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM
Ad - Soyad(Required)
Adres(Required)
Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept