0212 337 0707
Posts
Human Resources

DNS (Domain Name System) İnternet’teki bilgisayarların ve diğer cihazların IP adreslerini, kullanımı daha kolay ve hatasız olan alan adlarına dönüştüren bir sistemdir. Örneğin, bir web sitesini ziyaret etmek istediğinizde, tarayıcınızın adres çubuğuna alan adını girersiniz (örneğin www.datamarket.com.tr), DNS ise bu alan adını, web sitesinin gerçek IP adresine çevirir ve böylece web sitesine erişebilirsiniz. DNS, büyük bir dağıtık veritabanı olarak çalışır ve internetteki herhangi bir cihaz tarafından kullanılabilir.

Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept