0212 337 0707
Posts
Human Resources

Veritabanı

Veritabanı, verilerin organize bir şekilde saklandığı bir yapıdır. Bu veriler genellikle tablolar, satırlar ve sütunlar şeklinde düzenlenir, bu sayede kullanıcıların belirli bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarına olanak sağlar.

Veritabanları, yapılandırılmış sorgu dili veya SQL (Structured Query Language) gibi araçlarla sorgulanabilir. Bu dil, veritabanından bilgi çekmek, bilgi eklemek veya varolan bilgileri güncellemek için kullanılır.

Veritabanı türleri arasında ilişkisel veritabanları, hiyerarşik veritabanları, ağ veritabanları, Nesneye Dayalı veritabanları ve daha birçok çeşit bulunur. İlişkisel veritabanı modeli en yaygın kullanılan modeldir ve bilgileri tablolarda saklar. Her tablo, birbirine bağlı bilgileri içerir ve bu tablolar arasında ilişkiler oluşturulabilir.

Veritabanları, çeşitli sektörlerde ve uygulamalarda kullanılır, bunlar arasında müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), elektronik ticaret, finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve birçok diğer alan yer alır. Bu veritabanları, genellikle veri bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için veritabanı yönetim sistemleri (DBMS) ile birlikte kullanılır.

Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept