0212 337 0707
Posts
Human Resources

IT, “Information Technology” ifadesinin kısaltmasıdır. Bilgi teknolojileri olarak Türkçe’ye çevrilebilir. IT departmanı, bir organizasyonda bilgi teknolojileri sistemleri, yazılımları, cihazları, ağları ve diğer ilgili teknolojik sistemleri yöneten bölümdür.

IT departmanı, organizasyonun iş süreçlerini otomatize etmek, verileri saklamak ve yönetmek, iletişim ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için teknolojik araçlar ve sistemler sağlar. Bu departman ayrıca, sorun giderme, bakım, yükseltmeler ve teknolojik yeniliklerin uygulanması gibi teknolojik sistemlerin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için de sorumludur.

Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept