0212 337 0707
Posts
Human Resources

DDoS, “Distributed Denial of Service” (Dağıtılmış Hizmet Engelleme) kelimesinin kısaltmasıdır. DDOS saldırısı, bir web sitesine veya bir ağa, trafiği artırmak veya kaynakları tüketmek için birden fazla kaynaktan gelen büyük miktarda trafiği göndermekle gerçekleştirilen bir siber saldırı türüdür. Bu saldırılar, hedef sistemi hizmet dışı bırakmak veya kaynaklarını tüketmek için kullanılabilir. Bu saldırılar, kaynaklarını paylaşan birçok farklı cihazdan gelen trafiği birleştiren bir botnet adı verilen bir ağdan gerçekleştirilebilir.

Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept