0212 337 0707
Posts
Human Resources

DevOps

DevOps, geliştirme (development) ve işletme (operations) ekipleri arasındaki işbirliğini ve iletişimi artırmayı amaçlayan bir kültür, yöntem ve araçlar bütünüdür. Yazılım geliştirme sürecinde sıkça karşılaşılan problemleri çözmek için ortaya çıkmıştır. DevOps, yazılım geliştirme sürecinde kullanılan araçların hızlı bir şekilde test edilmesine, yayınlanmasına ve yönetilmesine olanak tanır. Böylece yazılımın hızlı bir şekilde geliştirilmesi, teslim edilmesi ve yönetilmesi mümkün hale gelir. DevOps aynı zamanda yazılım geliştirme, test, yayınlama ve işletme süreçlerinin bütünleştirilmesini sağlar.

Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept