0212 337 0707
Posts
Human Resources

Network

Ağ veya İngilizce adıyla “network”, birbirine bağlı cihazların ve sistemlerin birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için oluşturdukları bir yapıdır. Genellikle bir ağ, birbirine bağlı bilgisayar, yazıcı, depolama aygıtları, sunucular ve ağ bileşenlerini içerir.

Ağlar, verilerin veya bilgilerin iletimi, depolanması ve paylaşımı gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılırlar. Ağlar, fiziksel bağlantıların oluşturulması, iletim protokolleri ve bağlantı elemanları gibi unsurları içeren karmaşık bir yapıya sahiptirler. Ağlar, yerel alan ağları (LAN), geniş alan ağları (WAN) ve sanal özel ağlar (VPN) gibi farklı türleri bulunmaktadır.

Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept