0212 337 0707
Posts
Human Resources

Opportunity

Opportunity kelimesi, Türkçe’de “fırsat” anlamına gelmektedir. İş dünyasında sık kullanılan bir terimdir ve bir şirketin veya bireyin elde edebileceği faydalı ve avantajlı durumları ifade eder. Bir işletmenin başarısı, elde ettiği fırsatların sayısı, niteliği ve değeriyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, bir işletmenin rekabetçi olabilmesi için fırsatları değerlendirme ve bu fırsatları en iyi şekilde kullanma becerisi önemlidir.

Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept