0212 337 0707
Posts
Human Resources

Serverless

Serverless, uygulamaların hizmet sağlayıcı tarafından yönetilen bulut tabanlı altyapıda çalıştığı bir bulut bilişim modelidir. Bu modelde, altyapıyı yönetmek için kullanıcının bir sunucuya veya sanal makineye erişmesi gerekmez. Bunun yerine, uygulama kodu bulut hizmeti sağlayıcısının tarafından otomatik olarak yürütülür. Bu sayede, uygulama geliştiricileri ve işletme sahipleri, altyapı yönetimi için harcadıkları zamanı ve kaynakları azaltabilirler ve daha hızlı ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturabilirler.

Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept