0212 337 0707
Posts
Human Resources

Workspace

Workspace, bir çalışma ortamını ifade eder. Bu ortam, bir bireyin veya bir grubun iş yapmak, verimli olmak, işbirliği yapmak ve üretken olmak için kullanabileceği fiziksel veya dijital bir alandır.

Fiziksel çalışma alanları, bir ofis binasında bir oda, bir bölme veya açık bir ofis planı olabilir. Dijital çalışma alanları ise bir bilgisayar ortamında veya bulutta depolanabilir. Bu alanlar, iş gereksinimlerine, çalışanların tercihlerine ve işbirliği gereksinimlerine göre değişebilir.

Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept