0212 337 0707
Posts
Human Resources

Azure App Service

HomeDijital SözlükAzure App Service

Azure App Service, Microsoft’un bulut tabanlı bir platform hizmetidir. Geliştiriciler, web, mobil ve API uygulamaları oluşturmak, yönetmek ve ölçeklendirmek için App Service’i kullanabilirler.

App Service, çeşitli programlama dilleri (örneğin .NET, Java, Node.js, Python) ve uygulama çerçeveleri (örneğin ASP.NET, Spring, Flask) için destek sağlar. Ayrıca, uygulama geliştiricileri, uygulama depolama, veritabanı yönetimi ve diğer Azure hizmetleri gibi çeşitli özelliklerden de yararlanabilirler.

Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept