0212 337 0707
Posts
Human Resources

HTTPS, “HyperText Transfer Protocol Secure” (Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü) kısaltmasıdır. HTTPS, HTTP protokolünün güvenli bir sürümüdür ve internet üzerinden veri aktarımı yapmak için kullanılır.

HTTPS, verilerin şifrelenerek iletilmesini sağlar. Bu sayede, bir saldırganın verileri ele geçirmesini veya değiştirmesini önler. HTTPS, SSL (Secure Socket Layer) veya TLS (Transport Layer Security) gibi şifreleme protokolleri kullanarak verileri şifreler.

HTTPS, bir web sitesinin adresinde “https://” ile başlar ve ayrıca bir kilit simgesi veya yeşil bir kilit simgesi ile belirtilir. Bu, web sitesinin güvenli bir bağlantı üzerinden çalıştığını ve verilerin şifrelendiğini gösterir.

HTTPS, özellikle kullanıcı adları, şifreler, kredi kartı bilgileri gibi hassas verilerin aktarımı gibi durumlarda kullanılması önerilir. Ayrıca, HTTPS kullanımı, bir web sitesinin SEO performansını da artırabilir.

Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept