0212 337 0707
Posts
Human Resources

Host, bir bilgisayar ağı veya sanal makine ortamında, diğer cihazlara veya işletim sistemlerine hizmet veren bir bilgisayardır. Host, diğer cihazlar veya işletim sistemleriyle etkileşim halindedir ve bir ağda veya diğer sanal makine ortamlarında kaynaklarını paylaşır.

Bir host, genellikle diğer cihazlar tarafından erişilebilen hizmetler sunmak için tasarlanmıştır. Bu hizmetler arasında web sunucusu, dosya sunucusu, e-posta sunucusu ve veritabanı sunucusu gibi hizmetler yer alabilir. Host, birçok cihaza ve hizmete hizmet verebilir ve ağ yöneticileri tarafından yönetilebilir.

Host, bir bilgisayar ağında ağ kaynaklarını yönetmek için kullanılan önemli bir bileşendir. Hostlar, ağa bağlanan diğer cihazların doğru şekilde çalışmasını sağlar ve ağda güvenliği artırmak için güvenlik yazılımı gibi araçlarla donatılabilir. Sanal makine ortamlarında, host, sanal makinelerin çalışması için gerekli olan kaynakları sağlar ve diğer sanal makinelerle paylaşır.

Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept