0212 337 0707
Posts
Human Resources

Sanal Makine

Hypervisor yazılımının kullanılmasıyla bir fiziksel makine üzerinde birden fazla sanal makine (virtual machineVM) oluşturulabilen bir sanallaştırma teknolojisi türüdür. Sanal makine, tamamen sanal bir ortamda çalışan ve işletim sistemleri, uygulamalar ve dosya sistemleri gibi kendi kaynaklarına sahip olan bir sanal bilgisayardır. Birden fazla sanal makine oluşturulduğunda, her biri bağımsız bir işletim sistemi ve uygulama yürütür, ancak fiziksel kaynaklar (CPU, bellek, disk alanı vb.) paylaşılır. Bu sayede, farklı işletim sistemlerinde çalışan uygulamaların aynı fiziksel sunucuda çalıştırılması ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılması sağlanabilir. Sanal makine teknolojisi, özellikle bulut bilişimde, veri merkezlerinde ve test/öğrenme amaçlı uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept