0212 337 0707
Posts
Human Resources

VM (Virtual MachineSanal Makine), fiziksel bir bilgisayarın işletim sistemi, uygulama yazılımları ve verilerini bir sanallaştırma yazılımı yardımıyla sanal olarak taklit eden yazılım tabanlı bir bilgisayar sistemidir.

Sanal makine, fiziksel bir bilgisayarda bulunabilecek her şeyi sanal olarak sağlar ve her sanal makine, bağımsız bir işletim sistemi, uygulama yazılımı ve veri yükü barındırabilir. Sanal makinelerin kullanımı, fiziksel sunucuların kullanımına kıyasla daha az enerji tüketimine ve daha az donanım maliyetine neden olabilir. Sanal makineler, farklı işletim sistemleri veya uygulama yazılımı versiyonları için test ve geliştirme, yazılım dağıtımı ve yedekleme gibi amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Start typing to see you are looking for.
We use cookies to analyze usage on our site, to personalize and measure content and advertisements, and to remember your visit preferences. You can click here for details.
Accept