Slide Kağıtsız
Şirket Çağına Hoşgeldiniz
Kurum içinde kağıt değil bilgi dolaşsın. Demo Talebi
Bir Platform, Sınırsız Potansiyel!
Slide Dijital Değişim ve Dönüşüm Zamanı İçerik süreç ve organizasyonunuzu dijitalleştirin, her yerden erişilebilir olun. Demo Talebi Bir Platform, Sınırsız Potansiyel! Slide Hayatı
Kolaylaştırın
Tüm süreç ve dokümanlarınızı tek platformda yönetin. Demo Talebi
Bir Platform, Sınırsız Potansiyel!

Teknolojideki akıl almaz değişim, buna bağlı olarak artan ve küreselleşen rekabet ve her geçen gün yükselen müşteri beklentileri kurumları kaçınılmaz olarak dijital bir dönüşüme zorlamaktadır. Data Market, Ar-Ge çalışmaları, geliştirdiği ürün ve hizmetler, sahip olduğu sektörel deneyim, dijital pazarlama yatırımları ve dijital dönüşüm konusunda öncü, güvenilir ve pazardaki en yetkin iş ortağıdır.

Sektörel uzmanlık ve stratejik iş ortaklığının getirdiği bu dönüşüm Data Market’i, dijital dönüşüm alanında Dünyada lider statüsünde bulunan birçok firma ile iş ortaklığı yapmasının yanısıra kendi ürün ve çözümlerini  geliştirmeye yönlendirmiştir.

Data Market, Dijital Dönüşüm sürecinde stratejik iş ortaklarından biri olan Hyland Software Inc. ‘in Türkiye’deki tek yetkili Çözüm Sağlayıcısı (Authorized Solution Provider) ve distribütörüdür.

2020 yılında Hyland’s 2020 Partner Executive Forum’da, Data Market, uluslararası platformda yetkinliğini Diamond statüsüne yükseltilerek, onurlandırılmıştır.

OnBase Kurumsal İçerik Yönetim Sistemi

Kurumların istek, ihtiyaç ve kullanım şekline bağlı olarak Belge ve Süreç Yönetimine dair çözümler sunan OnBase platformu, kurumların mevcut iş uygulamaları ile kolayca entegre olan, iş süreçlerinde hızlı geliştirme yeteneği sunan bir Kurumsal İçerik Yönetim Sistemi ve İş Süreçleri PLatformudur.

OnBase Kurumsal İçerik Yönetim Sistemi, doküman, belge ve iş akışı yönetiminin çevik uygulanabilir, uyarlanabilir ve bilgiye hızlı erişim stratejisi ile kurumlarda hızla büyüyen içerik ve süreç yönetiminin “Operasyonel Verimlilik” , “Maliyet Avantajı” ve “Risk Yönetimi” bakış açısı ile yönetilmesini sağlamaktadır.

Genel olarak OnBase Kurumsal İçerik Yönetim Sistemi;

 • Zaman ve Maliyet Tasarrufu,
 • Organizasyonel ve Operasyonel Verimliliklerin Arttırılması,
 • Regülasyon ve yasal mevzuata uyumun sağlanması,
 • Dijital hayata geçiş,
 • Kullanıcı ve müşteri deneyiminin Arttırılması,
 • İç ve Dış Müşteri Memnuniyetinin Arttırılması,
 • Kurumsal içeriğin tanımlamalarına uygun olarak; bilginin çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler arasında etkin paylaşımınının sağlanması,

hususlarında kurumlara gerekli alt yapının sağlanmasında temel teşkil eder.

OnBase Fonksiyonları

Form ve Doküman Tabanlı İş Akış Yönetimi

 • Doküman ve Form Tabanlı süreç geliştirme
 • Sürükle bırak ile form ve süreç tasarımı
 • İş kuralları doğrultusunda organizasyonel yapıya uygun kurumsal onay süreçleri
 • İzleme ve ölçümleme altyapıları

Akıllı Doküman İşleme (Intelligence Capture)

 • Donanım ve ortam bağımsız veriyi kaynağında yakalama
 • Otomatik doküman sınıflandırma ve ayrıştırma
 • Akıllı karakter okuma teknolojisi ile veri çıkartma (OCR-ICR-OMR-Barcode Recognation)
 • Verinin anlamlandırılması, süreç ve sistem entegrasyonları

Mobil Cihaz Erişim (Mobility)

 • Güncel mobil cihazlar üzerinden OnBase platformuna heryerden erişim imkanı,
 • Mobil arayüz aracılığıyla doküman ve süreç yönetimi,
 • Mobil arayüzü üzerinde Elektronik imza entergasyonunun sağlanması,
 • Responsive uyumlu tasarımı sayesinde yetki bazlı olarak sorunsuzca ekranlara erişim imkanı.

OnBase Genel Özellikleri

Akıllı Doküman İşleme ve Sınıflandırma

 • Veriyi kaynağında yakalama ve iyileştirme,
 • Otomatik sınıflandırma ve ayrıştırma
 • Otomatik veri çıkartma ve belge indeksleme
 • Veri doğrulama ve hızlı aktarım

Hızlı ve Kesintisiz İçerik Yönetimi

 • Belgelerin  yaşam döngüsünün takibi ve yönetimi
 • Mobil, Web, Desktop gibi arayüzler ile kolay ve hızlı erişim,
 • Elektronik ve fiziki arşiv yönetimi
 • İçeriklere hızlı ve kesintisiz erişim

Kolay Tasarım ve Entegrasyon

 • Hızlı ve kolay elektronik form tasarımı
 • Doküman tabanlı süreç tasarımı ve yönetimi
 • İş süreçleri ile entegrasyon sürecinin hızlandırılması
 • Uygulamalarla Hızlı ve kolay entegrasyon

Hızlı Erişim ve Adaptasyon

 • Sisteme her yerden kolay erişim imkanı
 • Regülasyonlara adaptasyon ve kolay uyum süreci
 • Tekilleştirilmiş içerik, hızlı ve güvenli erişim

OnBase Akıllı Bilgi / Belge İşleme Fonksiyonları

Capture

Kaynağında dokümanın yakalanması

Read

Verinin okunması

Classify

Dokümanın otomatik sınıflandırılması

Extract & Validate

Verinin çıkartılması ve doğrulanması

Verify

Çıkartılan verinin doğrulanması

Export

Verinin aktarımı

Kurumsal İçerik Yönetim Sistemi Çözümlerimiz

Kurumsal Yazışma ve Onay Sistemi:

 • Kurum genelinde sözleşme yaratma, onay süreçlerinin, kurum organizasyon şemasına uygun olarak “Active Directory” ya da “ERP” entegrasyonları vasıtasıyla yönetimi,
 • Form girişi ile süreçlerin başlatılması ve standart sözleşme şablonlarının kullanımı,
 • Yazışma sistemi içinde yazışmanın gönderileceği birim ve bilgilendirilecek birimlerin belirlenmesi,
 • Onay sistemi, ara ve nihai onaycı seçimi, vekalet yönetimi gibi süreçler yönetimi,
 • Hatırlatma bildirimleri ve bekleyen işlemler için gruba veya yöneticilerine hatırlatmaların gönderimi.

Sözleşme Yönetimi:

 • Satınalma, Finans, Hukuk ve İnsan Kaynakları gibi birimlerin sözleşmelerine ait süreç yönetimi,
 • Kurum genelinde sözleşme yaratma, onay süreçlerinin, kurum organizasyon şemasına uygun olarak “Active Directory” ya da “ERP” entegrasyonları vasıtasıyla yönetimi,
 • Form girişi ile süreçlerin başlatılması ve standart sözleşme şablonlarının kullanımı,
 • Sözleşmelere dair versiyon takibi, ilişkilendirilmesi, not ve  tartışma ortamlarının oluşturulması gibi fonksiyonların kullanımı.

Giden/ Gelen Gönderi Süreç Sistemi:

 • Muhaberat ve İdari İşlere ait dokümanların elektronik ortama aktarılması, dokümanların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve bilgilendirme süreci.
 • Otomatik doküman takibi ve raporlama.
 • Onay, geri gönderme, bilgilendirilecek birim ekleme vb. fonksiyonların kullanılması.

Kullanıcı Grup Yönetimi ve Vekalet Sistemi:

 • Grup ve profil bazlı yetkilendirme
 • Gruplar ve profiller “Active Directory” ya da belirlenecek yapı üzerinden (SAP-Oracle vb.) yönetimi
 • Vekalet sistemi için gerekli hazır servisler kullanılması ya da uyarlanması.

İletişime Geçiniz

Demo Talebinde Bulunun

Faydalı İçerikler

Sizler için hazırladığımız içerikler

Müşteri Gözü ile Kurumsal İletişim ve Süreç Yaklaşımı

Web Semineri

Fatura Otomasyon ve Kazanımları

Web Semineri