Data Market’in sunduğu Saha Destek Hizmetleri kapsamında, IT sistemlerinin verimli ve kesintisiz çalışmasına yönelik müşteri lokasyonunda veya uzaktan verilen destek hizmetleri yer almaktadır. Telefon desteği, uzak bağlantı, yerinde müdahale, koruyucu bakım, parça dahil onarım hizmetlerinin bütünsel olarak sağlandığı veya ihtiyaca göre özelleştirildiği bu hizmet kapsamında, IT sistemlerinde ortaya çıkan sorunlar belirli müdahale ve çözüm süresi garantisiyle giderilmektedir. Hizmet kapsamında yeni sistem kurulumu, uygulamaların ve sürücülerin yaygınlaştırılmasıyla ilgili tasarım, planlama, uygulama ve uygulama sonrası destek servisleri de yer almaktadır.

Saha Destek Hizmet Kapsamımız

Telefon Desteği

Bu servisten faydalanan müşterilerimiz hizmet kapsamına konu olan problemleri hakkında Çağrı Merkezimizden 7×24 veya 5×8 Data Market’ten uzman yardımı alabilmektedir.

Uzaktan Erişim

Bu servisten faydalanan müşterilerimizin hizmet kapsamına konu olan yazılım kaynaklı problemleri Data Market uzmanları tarafından uzak masaüstü erişimiyle çözülmektedir.

Yerinde Müdahale

Uzak masaüstü ile çözülemeyen yazılım kaynaklı problemler ve donanım problemleri Data Market uzmanları tarafından yerinde çözülmektedir.

Koruyucu Bakım

Koruyucu bakım sistemleri düzenli olarak kontrol ederek çıkabilecek olası problemlerin öngörülmesi ve engellenmesi amaçlanmaktadır.

Taşıma ve Yer Değiştirme Hizmetleri

Data Market işletmenizi yeni bir lokasyona taşırken ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetleri sağlar. Bu kapsamında, işletmenizin yeni çalışma ortamına geçişi için gerekli olan tüm operasyonel süreçler planlanır ve bu plan çerçevesinde anahtar teslim projeler gerçekleştirilir.

Kurulum ve Yaygınlaştırma

Data Market kurumların mevcut yapılarında bulunan işletim sistemi, servis ve uygulamaları yeni ve daha performanslı sürümlerine işleyişi aksatmadan ve veri kaybına sebep olmaksızın terfi ettirmektedir. Bu konuda sunulan hizmet versiyon uygulamalara geçişiyle ilgili tüm tasarım planlama, uygulama ve destek servislerini kapsamaktadır.

Parça Dahil Onarım Hizmetleri

Parça dahil onarım hizmetleriyle arızalar nedeniyle ortaya çıkan öngörülemeyen yedek parça maliyetleri önlenmekte ve iş kesintisi kayıpları engellenmektedir.