Dijital Sözlük
0212 337 0707
İnsan Kaynakları
Daha iyi bir gelecek yaşam dünya iş deneyimi için

Sürdürülebilirlik

*Data Market 30. Yıl anısına sürdürülebilirlik kapsamında özel olarak Ecem Dilan Köse tarafından oluşturulan Data Forest NFT sanat eserimiz.

Data Market'te

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine almış olan Data Market, sürdürülebilirlik çalışmalarını bütünsel bir yaklaşımla ele alır. Çalışanlarını, müşterilerini ve diğer tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde sürdürülebilirliğin sosyal, çevresel ve yönetişim boyutlarını yönetmek üzere konumlanır.

Murat Boyla

CEO, Data Market

30. yılımızda Data Market, %100 Türk sermayesi ile ülkemizi uluslararası pazarlarda da temsil etmektedir. İstanbul merkez olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ofislerimiz ve iş ortaklarımızla tüm Türkiye’ye hizmet vermekteyiz. Londra ofisimizle İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda’daki müşterilerimize, Katar ofisimizle de Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ve Afrika’ya hizmetlerimizi ulaştırıyoruz.

Data Market, Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk’ün izinde dünyamızın sürdürülebilir çözümlere ve iyileşmeye olan ihtiyacını karşılamak için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

Murat Boyla

CEO, Data Market

Data Market 30.yılında gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak için harekete geçti.

30.yıl, bize önümüzdeki 30 yılımızı da düşündürüyor, geleceğimizi şekillendirmeye yardımcı oluyor. 30 yılın deneyim ve olgunluğu ile; günümüz ve geleceğin gerekliliklerini daha iyi görebildiğimize, anlayabildiğimize inanıyoruz. Bu bağlamda, vizyonumuz doğrultusunda; çözüm ve hizmetlerinde tüm paydaşlarını odağına alan, değer ve olumlu etki yaratan, dünyayı ve hatta gelecekte, belki de dünya ötesini kapsayan bir marka olmak yolunda ilerlemeyi hedefliyoruz.

Günümüze ve yakın geleceğe, yani çağımıza baktığımızda; insan ve ekosisteme, pozitif katkı sağlayan çözümlere ihtiyaç duyulduğu aşikârdır.  “Sürdürülebilirlik” kavramının özü de bunu yansıtmaktadır. Çözüm ve hizmetlerimizin; sürdürülebilirliğin 3 boyutu olan “çevre”, “sosyal” ve “yönetişim” alanlarına olan katkılarını çok iyi anlamak ve anlatmak hem bizlerin gelişimi, hem de paydaşlarımız ve kurum dışı evrenimizle uyum içerisinde ilerlememiz için önem arz etmektedir.

Data Market olarak; sağladığımız sanallaştırma, dijitalleştirme gibi çözümler ile sürdürülebilirliğin çevre boyutu içerisinde yer alan kaynak tüketiminin azaltılabilmesi, atık ve sera gazı emisyon miktarlarının düşürülebilmesi konularına olumlu katkı sunmaktayız. Çözümlerimiz sayesinde; bu konuların raporlanması, analiz edilmesi, verimliliğinin arttırılması, iyileştirmesi ile sağladığımız üretkenlik ve verimlilik sürece en büyük katkımızdır.

Sosyal boyuta baktığımızda ise; bulut teknolojileri, Mobil Yaka gibi Data Market çözümleri hem insana, hem de kuruluşlara önemli katkılar sunmaktadır. Bu çözümlerimiz, bireylerin bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artırılması, eğitilmesi için kullanıldığı gibi, kuruluşların insan sermayesini etkin bir şekilde yönetebilmesine de ön ayak olmaktadır. Benzer şekilde çözümlerimiz; çalışanlarla kuruluşları yakınlaştırdığı gibi çalışanların birbirleriyle etkileşimlerini arttırmasına yardım etmektedir ki; sosyal bir varlık olan bir insanın hem iş hem iç huzuru için bu katkı yadsınamaz.

Sosyal boyut altında tüm bu saydıklarımızdan öte; logomuzdaki çift kanatın hikayesiyle uyumlu biçimde, çözümlerimiz insana mobil olmayı, zamanını etkin yönetmeyi ve özgürlüğünü sağlayabilmektedir.

Sürdürülebilirliğin yönetişim boyutu altında ise; hizmetlerimizin kurumsal yönetim, kalite yönetimi, risk yönetimi, şikayet yönetimi gibi birçok konuda katkı sağlaması yer almaktadır. Bu bağlamda, çözümlerimizle; şeffaflık, hesap verilebilirlik, iletişim ve sürekli iyileştirmeye erişilebilmektedir.

Çağımız sürdürülebilir kalkınma çağı ve bizler, hem kendi içimizde yarattığımız değeri artırmaya hem de çevreye ve topluma katkımızı yükseltmeye odaklanacağız. Bu bağlamda, tamamen gönüllü olarak; iç ve dış paydaşlarımızdan görüşlerini alarak sürdürülebilirlik stratejimizi geliştirecek, öncelikli konularımızı belirleyecek ve böylelikle olumlu etkilerimizi maksimize, olumsuz etkilerimizi minimize etmeye çaba harcayacağız. Günlük yaşantımızı giderek daha fazla etkileyen ve önümüzdeki yıllarda hayat kalitemizi, insanlığın sağlığını, toplumun barış ve refahını ciddi düzeyde olumsuz etkileme potansiyeli olan iklim değişiminin etkilerini azaltmak için elimizden geleni yapacağız. Sera gazı salım miktarını belirleyen karbon ayak izi hesaplamasını kurumumuz için de yapacak, bunu azaltmak için deneyim, teknoloji, birikim ve zamanımızı seve seve kullanacağız.

Müşterilerimize değer katan, farklılık yaratan ve rekabet güçlerini artıran teknoloji hizmet ve çözümleri sunarken bir arada olmayı sürdüreceğiz.
Kısacası, bir çift kanatla yeni ufuklara doğru uçmaya devam edeceğiz.

30 yıllık bu yolculuğumuzda sizlerle yolumuz kesişmiş olduğu için çok mutluyum. Sürdürülebilir teknoloji çözümlerimizle yeni dünya düzeninde yer almamızı sağlayan kıymetli destekleriniz için çok teşekkür ederim.

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ilerlemeler insan fikrinin eseridir.” sözünü aklımızdan çıkarmayarak gezegenimize verdiğimiz zararları telafi edecek çözümler bulacağımıza inancımız tamdır.

Başarılarla dolu nice 30 yıllara…

Birlikte daha iyiye, bir adım daha!

Data Market

Yılın Sürdürülebilir Teknoloji Markası

Türkiye Lider Marka Ödülleri kapsamında Yılın Sürdürülebilir Teknoloji Çözümleri Markası ödülünü kazandık. Data Market olarak, sürdürülebilirlik alanında gösterdiğimiz başarılarımızın tanınması bizi gururlandırıyor.

Data Market'in

Sürdürülebilirlik Yapılanması

Sürdürülebilirlik çalışmalarını Sürdürülebilirlik Komitesi koordine eder ve doğrudan Yönetim Kurulu’na raporlar. Tüm çalışanlarımız Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunun doğal bir üyesidir.
Data Market'in

Sürdürülebilirlik İlkeleri

GRI Onaylı

Sürdürülebilirlik Raporu

Data Market'in

Sürdürülebilirlik Politikaları

Sürdürülebilirlik
Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Etik ve Çalışma Prensipleri Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Çevre Boyut Değerlendirme Prosedürü

Atık Yönetimi
Prosedürü

Data Market'in

Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla öncelikli konulara odaklanarak faaliyetlerini uyumlu hale getirme, paydaşlarla işbirliği yaparak entegrasyon sağlama ve ulusal/uluslararası gelişmeleri takip etme gibi çalışmalarla karbon ayak izini azaltmayı hedeflemektedir.
sürdürülebilirlik-komitesi

Sürdürülebilirlik Sözlüğü

Doğaya, canlılara ve gezegenimize duyduğumuz sorumluluğumuzun farkında olarak şirketimizde oluşturduğumuz ve sürdürülebilirlik kapsamında gerçekleştirdiğimiz adımları sizlere sunuyoruz.
Şirketimizde kullanılan su arıtma cihazları ile su şişe atıklarının önüne geçiyoruz.
Ayrıştırılmış çöp kutuları ile farklı atıkları ayırarak geri dönüşüme destek sağlıyoruz.
Şirketimizde kullanılan tüm taşıma ürünleri, geri dönüştürülebilir materyalden üretilmektedir.
Start typing to see you are looking for.
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam