Veri Merkezi, günümüzde kullandığımız uygulamalar için gerekli fiziksel altyapı bileşenlerinden oluşan yapılardır. Sistem odası olarak da adlandırılan bu yapılar, işletmelere ait uygulamaların kesintisiz olarak çalışmasını amaçlamaktadır.

Veri Merkezi bileşenlerinin sanallaştırılması ile lokasyon bağımsız yapıya bürünmesi ve aynı zamanda birden fazla veri merkezinin işletmelere hizmet etmesi sağlanabilmektedir.

Data Market, bütün veri merkezi bileşenlerinin tedarik edilmesi ve entegrasyon sürecinde katma değerli çözüm sağlayan güvenilir iş ortağınızdır.

Veri Merkezi Çözümleri Portföyümüz

Veri Depolama Çözümleri

Veri merkezlerinin en önemli ikinci bileşeni ortak veri depolama cihazlarıdır.Kurumların iş ihtiyaçlarına göre farklı mimaride veri depolama sistemleri (Flash, Hibrit, Blok-Dosya/Obje tabanlı) bulunmaktadır.

Sunucu Çözümleri

Veri merkezi bileşenlerinin en başında sunucu sistemleri gelmektedir. Sunucular, sanallaştırma ortamı üzerinde yada bağımsız çalışan uygulamaların ihtiyaç duyduğu cpu, memory ve disk alanlarının sağlandığı sistemlerdir.

Bütünleşik Mimariler

Bütünleşik Mimariler; sunucu, depolama ve ağ sistemlerini, felaket kurtarma sistemlerini, sanallaştırma ve yönetim yazılımlarını tek bir platformda toplayan çözümlerdir.

İş Sürekliliği Çözümleri

İş Sürekliliğinin planlanması ve olağanüstü durumlar için kurtarma senaryolarının hazırlanması kurumlara yıkıcı olaylar karşısında hazırlıklı olmasını sağlamaktadır.

Yedekleme Çözümleri

İş sürekliliğini veri kaybı olmadan sağlamak için alınması gereken önlemler arasında verinin yedeklenmesi de yer almaktadır.