Veri Merkezi Çözümlerimiz

Veri Merkezi, günümüzde kullandığımız uygulamalar için gerekli fiziksel altyapı bileşenlerinden oluşan yapılardır. Sistem odası olarak da adlandırılan bu yapılar, işletmelere ait uygulamaların kesintisiz olarak çalışmasını amaçlamaktadır.

Veri Merkezi bileşenlerinin sanallaştırılması ile lokasyon bağımsız yapıya bürünmesi ve aynı zamanda birden fazla veri merkezinin işletmelere hizmet etmesi sağlanabilmektedir.

Data Market, bütün veri merkezi bileşenlerinin tedarik edilmesi ve entegrasyon sürecinde katma değerli çözüm sağlayan güvenilir iş ortağınızdır.