Kurumların en önemli öz kaynakları arasında bulunan “verinin” ve “bilginin” hangi formda olursa olsun korunması zorunludur. Bu kıymetli kaynağın korunamaması sadece maddi kayıplara yol açmakla kalmayıp, telafisi uzun yıllar sürebilen ve sonuçları tam olarak öngörülemeyen itibar kayıplarına da sebep olabilir. Yapılan yatırımların bu tip zaaflardan dolayı zarar görmesini engellenmek için veri ve bilgi güvenliğinin bir bütün olarak düşünülmesi gerekir.

Kurumların uygunluk, uyumluluk ve standardizasyonun bir gereği olarak, faaliyet gösterdikleri sektörlere ve güvenlik gereksinimlerine göre birtakım güvenlik standartlarına uymaları gerekir.

Data Market güvenlik çözümleri konusundaki kapsamlı ürün bilgisi, uzun yıllara dayanan tecrübesi ve uzman ekibiyle kurumsal müşterilerine uçtan uca güvenlik danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Neden Güvenlik Çözümleri?

Kurumsal bilgilerin korunması

Tarayıcı saldırılarına karşı koruma

Veri güvenliğinin sağlanması

Sanal ve fiziksel uç nokta koruması

Web tehditlerine karşı koruma

Kötü amaçlı yazılımlara karşı bulut tabanlı koruma

Güvenlik Çözümleri Portföyümüz

ideal (Merkezi Kimlik Yönetimi)

Data Market’in özel çözümü olan yerli Akıllı Kimlik Yönetimi ile tekil , merkezi ve akıllı kimlik yönetimi yapılabilmektedir.

Yazılım Tabanlı Güvenlik

Yazılım tanımlı veri merkezi (Software Defined Data Center - SDDC) modelinde kullanılan ağ sanallaştırma platformudur.

Son Kullanıcı Güvenliği

Her cihazda ve uygulamada kullanıcılarınızı ve kurumsal bilgilerinizi korumanız için gerekli tehdit korumasını ve veri güvenliğini sağlar.

Veri Merkezi Güvenliği

Yönetilen Servis Sağlayıcı Veri Merkezi Güvenliği Çözümleri, şüpheli kötü amaçlı yazılım davranışını saptamak için çalışır ve veri merkezinin bütünlüğünü güvence altına alır.

Uygulama Güvenliği

Sanallaştırılmış ve bulut ortamlarında VMware AppDefense ile uygulama güvenliği sağlamış oluyorsunuz. AppDefense, vSphere Hipervisor'u içinde yetkiye sahiptir.

Network Güvenliği

Network geçidine konumlandırılarak, kullanıcıların içeride ve dışarıda güvenle hareket etmesi sağlanır.