Dijital Sözlük
0212 337 0707
İnsan Kaynakları

Endüstri 4.0 kapsamında neden ‘Compass IoT Suit’ çözümü tercih ediliyor?

Operasyonel etkinlik ve kurumsal zeka aslında günümüzün ihtiyaçlarından ve Endüstri 4.0’ın da olmazsa olmazlarından diyebilirim. Bu ihtiyaçlara binaen Data Market operasyonel etkinlik ve kurumsal zeka çözüm setlerinden biri olan Compass IoT Suit’i geliştirdi. Compass IoT Suit, temelde aslında Endüstri 4.0’a adım atmayı hızlı, etkin ve kolay hale getirmeyi hedefleyen bir platform.

Biz IoT’in farklı segmentlerde kullanım potansiyelini araştırırken daha fazla pozitif geri bildirimi genel endüstriden aldık. Bu gözle baktığımız zaman bu segmente daha fazla katma değeri ya da faydayı nasıl sağlarız diye odaklandık. Baktığımızda aslında endüstrideki firmalar zaman içinde yetkinliklerini mekanikte, mekatronikte, yer yer elektrikte geliştirmişler ve bu geliştirdikleri kaslar ile rekabetçi ürünler üreterek dünyaya ve Türkiye’ye satabilir hale gelmişler. Ama gelişen teknoloji ve trendler Endüstri 4.0 dediğimiz konsept özellikle işletmelerin sadece mekanik ve elektrik yetkinliklerini değil bunun yanında bilgiyi işleme, kullanma, üretme, analiz etme yani bir anlamda IT yetkinliklerini de geliştirmeye itiyor. Zaman içinde üreticilerin bilgi teknolojilerine yönelik kaslarını çok fazla geliştirememiş olması yurtdışı pazarında bu konu gündeme geldiğinde biraz geri planda kalmasına neden olabilmekte. Biz bu tespiti gerek birebir temas ettiğimiz firmalardan geri bildirimler ile gerekse pazar araştırmalarından elde ettiğimiz çıktılar ile belirledik. Ve sonucunda, üreticilerin pazarda Endüstri 4.0’ın vadettiği değere daha kolay nasıl ulaşabilecekleri ve IT teknolojileri yetkinliklerini nasıl etkin bir şekilde elde edebilecekleri konusuna odaklandık.

Dolayısıyla Compass IoT Suit bu vizyon üzerine gelişti. Compass IoT Suit’i temelde iki parçada sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi Compass Connected and Smart dediğimiz ve makine üreticilerini hedefleyen modül. Bir diğeri ise Compass Endüstri IoT dediğimiz, üretim tesislerini hedefleyen modül. Compass Connected and Smart aslında makine üreticilerinin hızlı ve etkili bir şekilde Endüstri 4.0’a adım atmalarına olanak sağlayan bir sistem. Üreticilerin pratik ihtiyaçlarını karşılayacak, makinelerinin fabrikadan çıktıktan sonra kurulduğu yerde ilk kontağının açıldığı andan itibaren uzaktan izlemelerine imkân sağlayacak teknolojiler ile donatılmış bir şekilde çözüm sunuyor. Makine üreticileri ile temelde bazı faydaları sağlamak üzere anlaşıyor ve onlarla entegre bir çözüm üretiyoruz. Bu faydaların en önemlisinin makineleri bağlı ve akıllı makinelere dönüştürmek olduğunu söyleyebilirim. Bağlı ve akıllı makineye dönüştürmekten kastımız, sürekli bizimle konuşan bize anlık durumu, sorun ve problemleri ile ilgili bilgi veren makineye dönüştürmek. İkincisi ise makinenin verilerini kolay ve etkin bir şekilde topluyor ve bizim bulut ortamında çalışan Compass IoT Suit platformumuza güvenli bir şekilde iletiyor olmamız. İlettiğimiz bu verileri işleyip kolay anlaşılır, analiz edilir ve faydaya dönüştürülür şekilde çıktılara çeviriyoruz. Bunu da yine kolay anlaşılır ara yüzlerden makine üreticilerinin operasyon ekiplerine veya onların müşterilerine web ara yüzleri ve mobil ara yüzler ile sunuyoruz.

Buraya kadar anlattığım yapı aslında bir makinenin kara kutusu gibi bütün verilerin analiz edilip faydalı çıktı üretecek şekilde sunulduğu ve bu bilginin tüketilmesini sağladığı yapı. Tabi izlemeye başladıktan sonra bazı farkındalıklar da gelişiyor ya da bazı durumlar fark edilmeye başlanıyor. Bu da makinenin hatalı kullanımı veya makinenin dinamiklerindeki sapmalardan dolayı performansının düşmesi gibi durumlar. Bu gibi durumlarda Compass IoT Suit platformu içerisindeki Connected and Smart yapısı, makine verilerindeki bu sapmaları veya uyarıları, makine üreticinin servis destek ekibine veyahut müşterisinde ki operasyon destek veya ilgili ekiplere mesajlar ve uyarılar ile iletiyor. İletilen bu mesajlar kayıt altına alınıyor ve en azından sorun oluşmadan önce ilgili kişilerin bilgilendirilmesine imkân sağlanıyor. Tabi eğer bu bir problem ile ilgiliyse ve bu probleme uzaktan bir müdahale gerekiyor ise,yapılan müdahalenin tipine göre bu müdahale sonucu yapılmış olan fiziksel dünyanın değişikliklerini de kayıt altına alınabiliyor. Örneğin bir modülün yeniden kalibre edilmesi gibi veya arızalı bir ürünün tamir edilmesi gibi değişikliklerin de kayıt altına alınmasına imkân sağlıyoruz. Dolayısıyla bu veriyi biz aynı makine üreticisininin aynı tipteki diğer makinelerindeki benzer veriler ile kıyaslayarak, aynı koşullara yaklaşan ve benzer problemleri üretme riski ile karşı karşıya kalan makineleri tespit etmekte kullanıyoruz. Bu tespitleri de yine benzer şekilde ilgili üreticideki sorumlular ile paylaşarak o problem oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasına imkan sağlıyoruz.

Uçtan uca baktığımızda aslında makine üreticisi, makinelerini sadece akıllı ve bağlı makine haline dönüştürmüyor. Bu özellikleri kullanarak müşterisine de fayda sağlıyor, kendi operasyon maliyetlerini de düşürüyor. Dolayısıyla Endüstri 4.0 dünyasında rekabetçi, göz önünde olan ve ileriye dönük, neyi ne zaman gerçekleştireceğini veri bazlı karar verebilecek şekilde etkin ve yetkin hale geliyor.

Önder Özturan

Özel Çözümler ve İş Geliştirme Direktörü

Start typing to see you are looking for.
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam