Dijital Sözlük
0212 337 0707
İnsan Kaynakları

Adım Adım Kimlik Yönetimi Güvenliği

Kimlik Yönetimi (IDM), özellikle büyük işletmeler için kilit bir konudur. Bilgiye kimin eriştiği, kimin hangi sistemlere erişim sağladığı ve bu bilgileri nasıl kullandığı bilinmeden bir şirketin ortamlarını yönetmek çok zor ve karmaşık hale gelir. Kimliğin güvenli yönetimi, sunulan hizmetlere, bilgilere, verilere ve hatta bina içindeki belirli alanlara erişimi kontrol etme yeteneği sağlar.

Günümüz dünyasında işlerimizin yüksek oranda bilgisayar tabanlı ortamlarda depolanan verilere bağlı olması ve bilgiye en hızlı şekilde erişimin rekabet açısından bir zorunluluk haline gelmesiyle birlikte Kimlik Yönetimi, kurumsal güvenliğin sağlanmasında çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bugünün dünyasında binlerce kullanıcının verilerini depolayan şirketler, hizmetlerine ve verilerine erişimlerin güvenli bir şekilde sağlanmasını merkezi kimlik yönetim altyapısı dâhilinde yapabilmektedirler.

Kimlik Yönetimi, özellikle kuruluşlar büyüdükçe ve BT mimarileri daha karmaşık hale geldikçe, iş güvenliği stratejisinin önemli bir parçası olmalıdır. Buradaki zorluk, hem belirli verilere kimin erişmesi gerektiğine dair karardır hem de bunun uygulanmasıdır. Bütün bunların yeterince güvenli olmasını ve etkili şekilde uygulanabilirliğini sağlamak için, kullanıcıların düzgün bir şekilde oturum açmasını sağlamak ve kullanıcı kimliklerini uygun bir şekilde yönetmek gerekir.

Kimlik Yönetimi sistemi, kullanıcıların kimliklerini erişimi istenen tüm sistemler üzerinde otomatik olarak tanımlayarak, bir çalışanın işe başladığı andan itibaren kurumda erişmesi gereken tüm sistemlere kimliğini senkronize eder, kullanıcıları gruplara ve rollere atayarak erişimi yönetmeye, belirli içeriğe erişimin kapsamını belirlemeye, ayrıcalıkları yönetmeye ve güncellemeye izin verir. Bu sayede hem güvenlik hem de kontrol açısından işletmelere akılcı çözümler sunar.

Kimlik Yönetimi Güvenliği stratejisini belirlerken belirli bir düzen dâhilinde bir planlama ile hareket etmek gerekir. Bu doğrultuda işte kimlik yönetimi güvenliğine dair temel adımlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Öncelikli ve Hassas Verileri Belirleme

Özellikle büyük ölçekli şirketler veri tabanlarında ve ek depolama sistemlerinde pek çok veri barındırır. Veri yoğunluğu ve karmaşıklığı ise pek çok iş sürecini aksamasına neden olabilir. Bu doğrultuda, kimlik güvenlik yönetimi stratejisinin oluşturulmasında hassas verilerin belirlenmesi önemlidir.

Kimlik yönetimi güvenliğinde kurum açısından belirlenen koruma altına alınması gereken önemli ve hassas veriler belirlenerek bu verilere erişim ve güvenlik açısından stratejiler oluşturulur. Kurumun varlık envanterine dair risk değerlendirilir. Ardından kurumun BT mimarisinin analizi ışığında verilerin büyüklük ve önem derecesine göre sıralaması yapılarak güvenlik konusunda en uygun çözüm geliştirilir.

2. Kimlik Veri Altyapısı Kontrolü ve Veri Minimizasyonu

Kullanıcı bilgilerini depolamak için uygun endüstri standartları ile uyumlu bir veri altyapısına sahip olunmalıdır. Veri altyapı kontrolünün ardından veri minimizasyonu adı verilen sadeleştirme sürecine geçilir. Bu sürede kuruma dair depolanan verilerin incelemesi doğrultusunda kaydedilen verilere gerçekten ihtiyaç duyup duyulmadığı belirlenir. Veri minimizasyonu günümüz teknoloji çağında veri ihlallerine karşı çok daha az güvenlik riski anlamına gelir.

3. Rol ve Yetkilerin Tanımlanması

Şirket içerisinde hassas verilere kimlerin hangi limitler dâhilinde erişebileceğine dair net bir anlayış oluşturulmalıdır. Bu sayede hem kişisel olarak çalışanlara belli bir veri kategorisi atanması söz konusu olacak hem de önemli verilere erişim açısından daha güvenli bir ortam oluşturulması mümkün olacaktır. Ayrıca bu sayede veri erişim takibinin yönetim ve denetim süreçleri de daha hızlı ve konforlu hale gelecektir.

Erişim kontrolü üzerinde önemli bir etkisi olan iki önemli ancak henüz yeni olmayan teknik, yetkilendirme yönetimi ve rol tabanlı erişim kontrolüdür. Bu işlevleri yerine getiren sistemler, yöneticilerin bir kuruluşta birden çok rol tanımlamasına ve sistem erişimine izin vermek için ayrıntılı bir dizi yetkiye izin verir. Birleştirildiğinde, kullanıcı erişiminin çok sıkı kontrolüne izin verir. Örneğin,  muhasebe ile ilgili bir roldeki kullanıcı, belirli bir veri tabanına erişebilir ama yalnızca 18:00’e kadar.

Kurum içi rol ve yetkileri tanımlamak ve sürdürmek, kurumsal gereksinimler değiştiğinde bu tanımlamaları da güncel tutmayı, takip edilmesini gerektirir. Bu doğrultuda, işletme yönetimi, operasyonel anlamda kimlik ve veri yönetimine dair güvenliği sağlamak için yetkileri ve rolleri dikkatle izlemeli ve etkili bir şekilde tanımlamalıdır.

4. Erişim Kontrolünün Sağlanması

Rol ve yetki belirlenmesi sonrasında kimin hangi verilere ne şekilde erişebildiğini kontrolünün yapılması gerekliliği ortaya çıkar. Kullanıcılar, güvenlik ayarlarının yasa dışı bir şekilde atlatılmasını önlemek için sisteme nispeten kolayca erişebilmelidir ve yine de kimlik bilgileri, siber veri saldırılarını önleyebilecek düzeyde olmalıdır. Bu doğrultuda, hem basitleştirilmiş, ancak yine de kompleks güvenlik kodlaması ile güçlendirilmiş bir erişim kontrolüne ihtiyaç duyulur.

5. Denetim

Kimlik Yönetim Sistemi, uyumluluk düzenlemeleri ile karşılaşan denetçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sağlam bir raporlama yeteneği olmadan tamamlanmış sayılmaz. Kuruluşlar, hangi kullanıcıların hangi kaynaklara neden erişebildiğini izleyebilmelidir. Kuruluşların artan uyumluluk düzeyleriyle birlikte, gerektiğinde denetim kanıtlarının sağlanabilmesi hem kimlik yönetimi ve güvenliği hem de veri takibi açısından önemlidir.

6. Otomatikleşme ile Daha Hızlı Süreç Yönetimi

Kimlik Yönetimi, şirket genelinde üretkenliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olurken kullanıcıları ve kimliklerini, özelliklerini yönetme maliyetini de azaltır. Güçlü bir kimlik yönetimi uygulandığında kimliklendirme ve yetkilendirme açısından gerekli pek çok süreç otomatikleştirilmiş olur. Hesapların provizyonu ve işe yerleştirme, hangi kullanıcının hangi veriye eriştiği, erişim saatleri gibi pek çok konu hakkında daha kolay ve güvenli kararlar verilebilmesini sağladığı gibi, kimlik güvenliği sizi regülasyonlara uyumluluk süreçlerinizde önemli bir destekçiniz olur.

Kimlik Yönetim Güvenliği Eksikliğinde Olası Riskler

Güçlü bir Kimlik Yönetim güvenliği sistemi özellikle büyük şirketler için önemlidir. Bu sistem harici ve dâhili veri güvenliği ihlali riskini azaltan, kullanıcı erişiminin yakın kontrolü için araçlar sağlar. Buna rağmen, bazı şirketler merkezi bir kimlik yönetimine sahip değildir. İşte kimlik güvenliği eksikliğinde karşılaşılabilecek olası riskler:

Sorunlu Veri Güvenliği ve Zor Denetimler

Çok sistemli kurumlarda kullanıcı erişimlerini sıkı kontrol etmek oldukça zordur. Rol, grup ve yetkilendirme düzeyleri çeşitli sistemlerde bağımsız uygulandığında, etkin veri doğrulaması ve kontrolü neredeyse imkânsız hale gelir. Böyle bir durumda, veri güvenliği ve koruması ile görevlendirilen ekiplerin, tüm uygulamaları ve sistemleri derhal doğrulamalarının bir yolu yoktur. Ayrıca, açık, izlenebilir  olarak tanımlanmış süreçlerden yoksun olan bu sistemlerin geliştiricileri ve yöneticileri, hiçbir hakkı olmayan kişilere gizli bilgilere erişim sağlayabilir.

Çok Fazla Veri Erişimi

Güvenlik sorunlarının en önemli nedenlerinden biri fazla çalışan erişimi, çalışanlara çok fazla uygulama yetkisi verilmesidir. Açık bir rol tanımı yoksa, yanlış kimlik sınıflandırmaları uygulanıyorsa veya kullanıcılar uygulamalardaki tüm verilere erişiyorsa sorunlar ortaya çıkacaktır. Şirketler, ciddi güvenlik olayları ve veri sızıntıları tehdidini azaltmak için hem iç hem de dış çalışan erişimi üzerinde sıkı bir kontrole sahip olmalıdır.

Verimsiz Kimlik Yaşam Döngüsü Yönetimi

Kurumlarda farklı periyotlarda yeni çalışanlar işe alınır, mevcut çalışanların şirket içindeki pozisyonları değişir, iş rolleri değişir… Her an yeni yetkilerin atanması veya eski yetkilerin iptal edilmesi gerekebilir. Bu yaşam döngüsünü yönetmek için bir Kimlik ve Erişim Yönetim sistemi yoksa süreç çok uzun ve zorlu hale gelecektir.

Rol ve Yetkilendirme Problemleri

Kimliğin uygulamalara hatalı, eksik verilerle tanımlanması, net rol tanımlarının veya kimliklerin yanlış sınıflandırılması, kullanıcıların çok küçük ya da çok büyük veri havuzlarına erişmesine neden olur. Bu, kullanıcının çalışmasını bozabilir ve sonuç olarak işi aksatır. Açık bir rol tanımlanmamışsa yöneticilerin genellikle iki seçeneği vardır; aşırı erişim izni vermek veya bunu tamamen reddetmek. Merkezi bir Kimlik Yönetim sistemi, kaynaklara erişimin daha verimli bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.

Arama yapmak için yazmaya başlayın.
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam