Dijital Sözlük
0212 337 0707
İnsan Kaynakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Data MarketKişisel Verilerin Korunması Kanunu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Data Market Bilgi Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekteyiz. Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ

Kişisel verilerinizi, Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle işliyoruz.

Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan “Doğrudan Mesaj” kutusuna verilerinizi girmeniz ve/veya “Özgeçmişinizi gönderin” sekmesine dosya yüklemeniz aracılığıyla bize iletilmektedir.

Kişisel verilerinizi sizin rızanız doğrultusunda işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Sizin ad, soyadı, iletişim verisi ve mesaj kutusunda paylaştığınız diğer kişisel verileriniz ile “Özgeçmişinizi gönderin” sekmesine yüklediğiniz özgeçmişinizde yer alan kişisel verilerinizi;

 • Aday başvurularının alınması,
 • Ön eleme yapılması sonucunda uygun adayların belirlenmesi,
 • Adayın Şirket’e görüşmeye çağrılması,
 • Aday ile ön görüşme yapılması,
 • Adayın pozisyona uygunluğunun ölçülmesi,
 • Aday hakkında referans alınması,
 • Kişilik analiz testi yapılması,
 • Adaya form doldurulması ve formların arşivlenmesi,
 • Adayın daha sonra başka bir pozisyon için değerlendirilebilmesi amacıyla CV bankası oluşturulması,
 • Adayın ilgili departman yöneticiyle görüşmesinin organize edilmesi,
 • Departman yöneticisi tarafından adayın işe uygunluğunun değerlendirilmesi,
 • Görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde adaydan işe alım için gerekli evrakların istenmesi,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Gerekli olması halinde savunma hakkımızın kullanılabilmesi,

Amaçlarıyla işlemekteyiz.

KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veriler ayrıca sayılmıştır. Bunlar;  kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Eğer bizimle bu verilerden herhangi birini paylaşıyorsanız, onay kutucuğunu işaretleyerek bu verilerinizin işlenmesi için açık rıza verdiğinizi belirtmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel verilerinizi yalnızca kanunen gerekmesi halinde veya bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından talep edilmesi halinde ilgili kurumla paylaşıyoruz. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde sizi bu konuda mutlaka bilgilendiriyoruz.

Kişisel verileriniz, e-posta hizmeti olarak Microsoft Outlook sistemlerini kullanıyor olmamız nedeniyle virüs taraması yapılması amacıyla Microsoft’un güvenli sunucularına aktarılmakta ancak işlem sonunda Şirket sunucularında depolanmaktadır.

Dış kaynak talep eden müşterilerimiz olması halinde özgeçmişinizi iletişim bilgileriniz ve özel nitelikli verilerinizi maskelemek kaydıyla müşteriyle paylaşabiliyoruz.

 

İşe uygunluğunuzun değerlendirilmesi aşamasında kişilik analiz testi yapılması amacıyla ad, soyadı ve iletişim verilerinizi hizmet aldığımız envanter firmasına aktarıyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işlenip işlenilmediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak talebinizi değerlendirerek silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerinden hangisinin uygun olduğuna somut olayın koşullarına göre karar vereceğiz. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin bizim için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu internet sitemizde bulunan “başvuru formunu” doldurmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla bize iletmiş olduğunuz mail adresine cevap vererek başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bizi her zaman arayabilirsiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Data Market Bilgi Hizmetleri A.Ş.

E-posta adresi:  info@datamarket.com.tr

Mersis No: 0271-1563-9230-0001

Adres: Maslak Mah.Büyükdere Cad. Maslak İşhanı No:239/3 SARIYER/İSTANBUL

Telefon: +90 212 337 07 07

Start typing to see you are looking for.
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam