Dijital Sözlük
0212 337 0707
İnsan Kaynakları

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Data MarketKişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Data Market Bilgi Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekteyiz. Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle işliyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE TOPLUYORUZ?

Ad ve soyadınızdan oluşan kişisel verilerinizi Şirketimizi ziyaretiniz esnasında sözlü olarak bize iletmeniz aracılığıyla topluyoruz.

Şirketimizde güvenlik gereği kamera kaydı alınmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, kamera kayıtlarının alınması kapsamında elektronik kanallar aracılığı ile aşağıdaki tablodaki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

İşlenme Amaçları Kişisel Veri Hukuka Uygunluk Sebepleri
İşyeri güvenliğinin sağlanması Görsel ve işitsel kayıtlar (CCTV), kimlik bilgisi (isim, soyisim), firma bilgisi İşyeri güvenliğinin sağlanması
Wifi yönetimi dahil bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi WIFI yönetimi dahil bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Wifi yönetimi dahil bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, açık rızanız alınmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak yargıya intikal eden herhangi bir durum olması halinde Şirketimizin savunma hakkını kullanabilmesi adına mahkemeler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

(a) işlenip işlenmediğini öğrenme;

(b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

(c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

(ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme;

(d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;

(e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme;

(f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 3 etme ve

(ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

TALEPLERİNİZ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması halinde bu adreste yer alan formu doldurmak suretiyle Şirketimize başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri cevabı yazımızda belirtilecektir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilgili kişisel verinize/verilerinize ilişkin değişiklik bildirimleriniz için lütfen derhal kvkkbasvuru@datamarket.com.tr  adresinden Şirketimiz ile irtibata geçiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Güncellemeleri https://www.datamarket.com.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu

Data Market Bilgi Hizmetleri A.Ş

 

Start typing to see you are looking for.
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam