Dijital Sözlük
0212 337 0707
İnsan Kaynakları

Atık Yönetimi Prosedürü

Data MarketPolitika ve ProsedürlerAtık Yönetimi Prosedürü

1. Amaç ve Kapsam

Bu prosedürün amacı, Data Market bünyesinde ortaya çıkan tüm atıkların azaltılması, toplanması, depolanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı için uygulanacak yöntemleri belirler.

Tüm bölge ve müşteri sahalarında çıkan tüm atıkları kapsar. Taşeron firma atıkları, taşeron firma ile yapılan sözleşmeler doğrultusunda, müşteri sahasında çıkan atıklar müşteri ile yapılan sözleşmeler doğrultusunda yönetilir.

 

2. Sorumluluklar

Sorumlu Birim Ana Sorumluluklar
İdari İşler Sorumlusu Uygulama ve koordinasyondan sorumludur.
EYS Ekip Lideri Uygulama ve koordinasyonun takibinden sorumludur.

 

3. Tanımlar & Kısaltmalar

3.1. Tanımlar

Tanım Açıklama
Katı Atık (Kontamine olmamış) Üzerine kimyasal bulaşmamış, üreticisi tarafından atılmak istenen ve çevrenin korunması için düzenli bir şekilde bertarafı gereken katı atıklardır. Evsel atıklar (yiyecek atıkları, çöpler), endüstriyel nitelikli evsel atıklar ve ambalaj atıkları (tahta, naylon, karton, vb) bu kategoride incelenirler.
Tehlikeli Atık (Kontamine olmuş) Parlayıcı, patlayıcı, zehirli, korozif, su ve hava ile temas halinde zehirli gazlar çıkaran katı veya sıvı, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanmış atıklardır. (Pil, lastik, akü, elektronik atık, kimyasal atık, vb.)
Tıbbi Atık Hastalık taşıyan maddelerle kontamine olmuş atıklardır
Taşıma Lisansı Tehlikeli atıkların, fabrika dışına taşınması için kullanılan taşıyıcı firmanın Çevre Bakanlığı’ndan alması ve 3 yılda bir yenilenmesi gereken lisanstır.
Bertaraf Lisansı Tehlikeli atıkların yakılarak veya yerüstü düzenli depolama tesislerinde bertarafını sağlamak üzere bertaraf firmasının T.C. Çevre Bakanlığından temin etmesi ve 3 yılda bir yenilenmesi gereken lisanstır.
Atık Alanı Atıkların sınıflarına göre depolandığı ve etiketlenmesinin yapıldığı alanlar.

3.2. Uygulama Detayları

3.2.1 Atıkların Toplanması

Tesis genelinde çıkan atıklar yasal gerekliliklere uygun olarak sınıflandırılıp aşağıda belirtilen türdeki atık kapları içinde kaynağında ayrı olarak toplanır. Atık kaplarının üzerinde toplanan atığın cinsi tanımlanır.

Tehlikeli Atıklar: Kontamine Atıklar (kimyasal, yağ, boya bulaşmış eldiven, kağıt, karton, ambalaj kutuları vb.)

Elektronik Atıklar:

Evsel Atıklar: Yiyecek atıkları. Evsel/ Evsel Nitelikli Endüstriyel Atıklar

Geri Dönüşümlü Atıklar: Kağıt, karton, naylon, plastik, cam… atıkları

 • Atık kağıtlar, kartonlar, ambalaj kağıtları ofislerde bulunan “KAĞIT ATIK” kaplarının içinde toplanır ve Belediye ekiplerince geri kazanım tesisine götürülür.
 • Plastik ve naylon ambalajlar, plastik şişe, strafor atıkları ofislerde bulunan “PLASTİK ATIK” kaplarının içinde toplanır ve Belediye ekiplerince geri kazanım tesisine götürülür.
 • Atık camlar ofislerde bulunan” CAM ATIK” kaplarının içinde toplanır ve Belediye ekiplerince geri kazanım tesisine götürülür.
 • Yiyecek atıkları, sönmüş izmarit gibi evsel atıklar ofislerde bulunan “ÇÖP-EVSEL ATIK” tanımlı atık kaplarının içinde toplanır ve Belediye ekiplerince geri kazanım tesisine götürülür.
 • Atık “Piller” birimlerde bulundurulan “ATIK PİL” kabında toplanıp, dolduğunda TAP derneği tarafından alınır.
 • Birimlerden çıkabilecek kimyasal ambalajları ve kontamine olmuş tehlikeli atıklar “TEHLİKELİ ATIK” tanımlı atık kaplarının içinde toplanır ve lisanslı bertaraf tesisine verilir.
 • Atık “Kartuşlar” ve “Tonerler” “TEHLİKELİ ATIK” kaplarında toplanır ve lisanslı bertaraf firmasına gönderilir.
 • Tıbbi atıklar; revir olmadığı için oluşmaz, ilk yardım müdahaleleri tesis dışında yapılır. Tarihi geçmiş ilaç atıkları “TEHLİKELİ ATIK” kaplarında toplanır ve lisanslı bertaraf firmasına gönderilir.
 • Atık “Flüoresan” kırılmayacak şekilde kartonlanarak varil içinde “TEHLİKELİ ATIK” kaplarında toplanır ve lisanslı bertaraf tesisine verilir.
 • Elektronik atıklar, tesis içindeki “ELEKTRONİK ATIK” kutusunda toplanıp, lisanslı geri dönüşüm tesisine verilir.
 • Araçlardan çıkan Atık Aküler, lisanslı geri dönüşüm tesisi ile çalışan Yetkili Servislere verilir.
 • Atık olarak değerlendirilen ömrü tamamlanmış lastikler lisanslı geri dönüşüm tesisi ile çalışan Yetkili Servislere verilir.
 • Atık sular, evsel atık su kanalı bağlantısı ile deşarj edilir. Numuneler yasal otoriteler tarafından alınır ve sonuçları izlenir.
 • Metal ve hafriyat atıkları yapılan hizmet neticesinde oluşmaz. Oluşması durumunda hafriyat atığı müteahhitle yapılan anlaşma doğrultusunda lisanslı depolama sahalarına gönderilecek, metal atıkları ise geri dönüşüm tesisine iletilecektir.

 

3.2.2 Atıkların Taşınması

Atık kutularının ağzı kapatılarak, atıkların sızma ve dökülme yoluyla etrafı kirletmesine izin verilmez.

Atıkların biriktirildikleri birimlerdeki toplama kaplarından ilgili firmalara verilmesi Çevre Yönetim Temsilcisi tarafından yönetilir.

 

3.2.3 Atıkların İzlenmesi

Atık kaplarının geçirimsizliği sağlanmakta ve sızıntılar engellenmektedir. Atıklardan oluşabilecek kimyasal sızıntı ve döküntülerin toplanması için absorban malzemeler ve acil durum ekipmanları mevcuttur. Olası bir kaza durumunda Çevre Yönetim Temsilcisi bilgilendirilir.

Arama yapmak için yazmaya başlayın.
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam