Dijital Sözlük
0212 337 0707
İnsan Kaynakları

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Data MarketPolitika ve ProsedürlerEntegre Yönetim Sistemi Politikası

Amaç ve Kapsam

Entegre Yönetim Sistemi (EYS) politikası kapsamında, şirketimizin aşağıdaki yönetim sistemleri kapsamındaki taahhütleri listelenmiştir:

 • Kalite yönetimi
 • Bilgi güvenliği
 • İş sürekliliği
 • Çevre yönetimi
 • Bilgi teknolojileri
 • Müşteri memnuniyeti

 

Entegre Yönetim Sistemi İlkelerimiz ve Taahhütlerimiz

Bilgisayar yazılım, donanım ve bunların sarf malzemelerini, yasalar tahtında ithal ve ihraç etmek, alım satımını yapmak, bu konularda faaliyet gösteren diğer yurt içi ve yurtdışı firma mümessillik ve bayiliklerini yapmak, bunlarla ilgili teknik destek hizmetlerini vermek, tasarım geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve Microsoft Azure yönetilebilir bulut çözümleri konusunda destek ve danışmanlık faaliyetlerini yürüten bir firma ve

Sürdürülebilir teknoloji çözümleri ile iç ve dış paydaşlarını geleceğe taşıyan iş ortağı olarak;

 • Tüm yasal mevzuat ve standartlara bağlı kalarak, müşteri memnuniyeti, çevre yönetimi, hizmet yönetimi ve bilgi güvenliğini sağlamayı ve faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve iş sürekliliği kriterlerini gözetip, kaliteli hizmet vermeyi ve ilgili taraflar, çözüm ortaklarını da aynı felsefe ile yönetilen şirketler arasından seçmeye özen göstermeyi,
 • Diğer taraflar ve şirket personeline ait kişisel verileri mevzuata uygun olarak işlemeyi ve gizliliğini sağlamayı,
 • Süreç yaklaşımı ile süreçlerin etkinliği, birbirleri ile olan etkileşimlerini güvence altına almayı, sürekliliğini sağlamayı,
 • Süreç yaklaşımı ile her türlü riski-tehditi değerlendirerek azaltmak için önlemler almayı, risk-tehditleri fırsatlara çevirmeyi ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Standartları sürekliliğini sağlamak için hedef ve planlarımızı kesintisiz uygulamayı,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlayarak, hızlı, etkin, zamanında ve sürekli olarak cevap vermeyi,
 • Kuruluş kurumsal kimliğimize bağlı hareket etmeyi,
 • Sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etmeyi,
 • Organizasyon çapında sağlık ve güvenliğin temel operasyonel öncelikler olduğu bir kültür oluşturmayı,
 • Meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarını korumayı,
 • Bilgi gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin bozulmasına sebep olabilecek her türlü riski değerlendirerek riskleri azaltmak üzere alınan önlemlerin sürekliliğini sağlamayı,
 • İş kesintilerinden kaynaklanan stratejik, operasyonel ve finansal her türlü riski değerlendirerek riskleri azaltmak üzere alınan önlemlerin sürekliliğini sağlamayı,
 • Bilgiye erişebilirliği ve iş sürekliliğini güvenli bir şekilde sağlamak üzere, acil durum ve felaket senaryoları oluşturarak tatbikatlarını yapmayı,
 • Etkin bir EYS sağlanması doğrultusunda organizasyonel yapı oluşturmayı, çalışanlara tüm sistemler konusundaki bilinç ve sorumluluklarını benimsetmeyi, tüm kademedeki personelin EYS seviyelerinin sürekli gelişimini sağlamayı,
 • EYS kurulması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirmesinin tüm çalışanların işi olduğu düşüncesinden hareketle, bu faaliyetleri uygulayan, yöneten, doğrulayan ve yaptığı iş bu faaliyetleri etkileyen tüm personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin en üst seviyede temin edilmesini,
 • Verdiğimiz tüm hizmetlerle ilgili olarak; müşterilerimizden gelen her türlü öneri, şikâyet, talep ve itirazları en kısa sürede inceleyerek, çözüm önerisi ile birlikte müşteriye geri bildirimde bulunmayı ve zamanında açıklık, tarafsızlık, gizlilik, kolay erişilebilirlik, adalet ve duyarlılık ilkeleriyle çözüme kavuşturmayı, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri ve kontrolleri sürekli yaparak, sunulan hizmetlerin sonrasında güçlü, doğru, şeffaf ve devamlılık sağlayan müşteri ilişkisi oluşturmayı,
 • Data Market Hizmet Kataloglarındaki belirtilen hizmet seviyesi sürelerine uyum oranını artırmayı; teknik personelin ve Servis/Bayi/Çözüm Ortağının sürekli gelişimini sağlamayı,
 • Data Market tarafından verilen hizmetlerin gerektiğinde erişilebilir olmasını ve herhangi bir kesinti olması durumunda verilen hizmetleri tanımlanmış olan sürelerde tekrar çalışır hale getirmeyi,
 • Çevre Boyut Değerlendirme Prosedürü doğrultusunda çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmeyi,
 • Atık Yönetimi Prosedürü kapsamında kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamayı (atıkların uygun şekilde toplanması, ayrıştırılması, depolanması ve taşınması),
 • EYS çerçevesinde, tüm iş süreçlerimizde kaynaklarımızın etkin bir şekilde, planlı ve sistematik olarak yönetilmesi ve sürekli geliştirilmesini sağlamayı,
 • Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu gereğince, firma içerisindeki süreçler dahilinde ve ilişki kurulan kurumlara dair kullanılan kişisel verilerin saklanmasını, sızdırılmazlığını sağlamayı

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız olarak taahhüt ederiz.

 

Politikanın Güncelliği ve Yayınlanması

Entegre Yönetim sistemi politikasını ilgili tüm politikalarla birlikte en az yılda bir defa olacak şekilde gözden geçirir, gerekli durumlarda günceller ve geliştiririz.

Tüm politikalarımızı web sitemizde yayımlayarak tüm paydaşlarımızla şeffaf şekilde paylaşır ve bilgilendiririz

Start typing to see you are looking for.
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam