Dijital Sözlük
0212 337 0707
İnsan Kaynakları

Etik ve Çalışma Prensipleri Politikası

Data MarketPolitika ve ProsedürlerEtik ve Çalışma Prensipleri Politikası

Amaç ve Kapsam

Data Market geleceğini, sürdürülebilir teknoloji çözümleriyle paydaşlarını geleceğe taşıyan projeler inşa etmek ve dünya markası olmak üzere çalışmalarını yürütürken, faaliyetlerini ve stratejilerini; insan hakları, etik ilkeleri, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele üzerine kurmuştur.

 

Etik İlkelerimiz ve Değerlerimiz

Data Market, tüm faaliyetlerini aşağıdaki etik prensipler çerçevesinde yönetir:

 • Dürüstlük; müşteri, hissedar, çalışan, tedarikçi, idari ve denetim yetkilileri, rakiplerimiz ve topluma karşı davranışlarımızda dürüstlüğü esas alırız.
 • Gizlilik; tüm paydaşlarımızın bilgilerinin gizliliğine saygılıyız ve bu gizliliğin sağlanması için gerekli önlemleri alırız.
 • Yetkinlik; hizmetlerimizi beklenen seviyede sunabilmek için gerekli yetkinlikleri kazanır ve sürekliliğini takip ederiz.
 • Müşterilere Karşı Sorumluluk; sunduğumuz hizmetlerin hatasız özen gösteririz ve müşteri odaklı çalışırız.
 • Uyumluluk / Yasalara Saygı, Kurum İtibarını Koruma; tüm ulusal ve uluslararası yasalara ve mesleki ilkelere, ilgili regülasyonlara uygun davranırız.
 • Nezaket Kurallarına Uygun ve Adil Davranış; birbirimize karşı saygılı nazik ve adil davranırız.
 • Güvenilir İş Ortağı olmak; kritik iş uygulamalarında güvenebilecekleri, etik değerlere saygılı bir bilgi teknolojileri ortağı olarak çalışırız.
 • Yenilikçi Olmak; mükemmellik, yenilikçilik ve gelişim odaklıyız.
 • Sürdürülebilirlik; iç ve dış paydaşlarımıza yönelik ekonomik, yönetimsel, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışına sahibiz.

Çalışanlar etik ilkelere ve çalışma prensiplerine aykırı durumlarla ilgili olarak,  Data Market Çalışan Deneyimi (calisandeneyimi@datamarket.com.tr) mail adresine bildirimde bulunabilirler. Bu kanala ulaşan bildirimler, İnsan Kaynakları Müdürü tarafından değerlendirilerek, Personel disiplin Yönetmeliği kapsamında ele alınır.

Bildirimlerde, bildirimi yapan çalışanın gizliliği esastır.

 

İnsan Kaynakları Prensiplerimiz

 • Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin kapsamını benimser, tüm faaliyetlerimizde insan haklarına saygılı davranırız.
 • İşe alımdan itibaren tüm İK süreçlerinde çalışanlarımıza; inanç, mezhep, dil, ırk, uyruk, renk, siyasal ve felsefi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, sendika faaliyeti, yaş, engellilik, hamilelik, askerlik, sosyal sınıf ve medeni durum ayrımı yapmadan eşit şartlar sunarak kapsayıcı bir davranış şekli benimseriz.
 • Çalışanlarımıza sunduğumuz ücret ve yan hakları belirlerken unvan, yetkinlik, tecrübe ve performansını esas alır, yukarıda sayılan ve benzeri unsurlara göre ayrımcılık yapmayız.
 • Çalışanlarımızın güvenli iş ortamında sağlıklı ve huzurlu şekilde çalışmalarını önemseriz. Bu kapsamda, yasalar ve mevzuatların gerektirdiği tüm tedbirleri alırız.
 • Anlayışlı, iyi ilişkilerin kurulduğu bir şirket kültürü oluşturabilmek adına gayret gösteririz.
 • Çalışanlarımıza etkili ve verimli performans gösterebilecekleri çalışma ortamları sunarız.
 • Şirketimiz bünyesinde çocuk işçi statüsündeki bireyleri çalıştırmaz ve taşeronlarımızda çalıştırılmaması için gerekli bildirimleri yaparız.
 • Şirketimiz bünyesinde zorla çalıştırma ve modern kölelik uygulamalarına müsaade etmez, iş-özel yaşam dengesinin korunmasına ve özel yaşamın gizliliğine özen gösteririz.
 • Çalışanlarımızın mesleki, teknik ve kişisel gelişimine katkı sağlayabilmek amacıyla eğitimlere katılımlarını destekleriz.
 • Çalışan bağlılığı ve memnuniyetini arttırmak için çalışmalar yaparız.
 • Çalışanlarımızın yasal dernek kurma ve sendikalaşma haklarına saygı gösterir ve bu konular bağlamında ayrımcılığa maruz kalmalarını engellemek üzere çalışırız.
 • Çalışanlarımızın şirketimizle paylaştığı tüm kişisel bilgileri, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamına uygun olarak kayıt altına alır, saklar ve imha ederiz.

 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

 • Data Market finansal/ekonomik suçlar ve yolsuzluklarla savaşmayı amaçlayan ulusal ve uluslararası kuralları/düzenlemeleri esas alır. Bu konudaki tüm hukuki yükümlülüklere uygun hareket eder. Bu kapsamda Data Market çalışmalarını yürütürken, müşterilere ve paydaşlara; açıklık ve şeffaflık sunarak rüşvet ve yolsuzluk konusunda mücadele etmek üzere yasalara uyumlu bir duruşa sahiptir.
 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ilkelerimiz, Data Market’in yönetim kurulu üyelerinden başlayarak, tüm çalışanlarımızı kapsar ve sorumlu tutarız.
 • Data Market, tüm paydaşlarından ve çalışanlarından yasalara uygun olarak çalışmasını bekler ve yaptığı sözleşmelerde bu yönlendirmeye yer veririz.
 • Rüşvet ve Yolsuzluk adına; herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için önleyici ve engelleyici tedbirler alırız. Bununla birlikte, karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuz durum için hesap verilebilirlik adına şeffaflığı esas alırız. Tüm finansal hareketlerimizi; şirket defter, kayıt ve hesaplarına, zamanında ve detaylı olarak eksiksiz ve tutarlı olacak şekilde aktarır ve dijital ortamda muhafaza ederiz. Bütün finansal/muhasebesel işlemlerimizi açık ve şeffaf olacak şekilde kanunlara uygun yaparız.
 • Düzenli ve sistematik bir şekilde kurum dışı denetlemeye tabi tutuluruz. (YMM, SMM, Denetim.)
 • Data Market; hiçbir kamu kurum ve kuruluşu, alt işveren, tedarikçi, danışman, rakip ve/veya müşteriye ilgili sözleşmede yer almadıkça ödünç niteliğinde para veremez, seyahat gider ve benzeri ödemelerini karşılamaz.
 • Rüşvet ve/veya komisyon* vermeyeceğini/teklif etmeyeceğini kabul ve taahhüt ederiz.*

 

Politikanın Güncelliği ve Yayınlanması

Etik ilkeler ve çalışma prensipleri politikasını ilgili tüm politikalarla birlikte en az yılda bir defa olacak şekilde gözden geçirir, gerekli durumlarda günceller ve geliştiririz.

Tüm politikalarımızı web sitemizde yayımlayarak tüm paydaşlarımızla şeffaf şekilde paylaşır ve bilgilendiririz.

*İşlem karşılığı olan komisyonlar hariçtir (Örneğin, banka komisyonları).

Start typing to see you are looking for.
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam