Dijital Sözlük
0212 337 0707
İnsan Kaynakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Data MarketPolitika ve Prosedürlerİş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Amaç ve Kapsam

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası ile İSG kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ve iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ilke, kural ve taahhütlerin belirlenmesini amaçlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği İlkelerimiz ve Taahhütlerimiz

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal yükümlülükleri yerine getiririz.
  • İş kazası ve uzun süreli gerçekleştirilen işler sonucunda ortaya çıkabilecek mesleki sağlık sorunlarının önlenebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri alırız.
  • İş kazalarının önlenebilmesi için sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ilkesini benimseriz.
  • Risk analizi çalışmaları yaparak, bina ve çalışma alanlarındaki tehlikeli risk ve ramak kala durumlarını tespit edip, ortadan kaldırmak için önlemler alırız.
  • Tedarikçi ve ziyaretçilerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri alır ve kendilerine bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yaparız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerimiz, çalışanlarımızın her noktada temsil edilebilmesi için farklı birimler ve kademelerdeki çalışanlardan oluşur. Düzenli toplantılarla çalışanlarımızın ve ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki ihtiyaç, beklenti ve önerileri değerlendirmeye alırız.
  • Acil durum planlamaları yaparak iş sağlığı ve güvenliği adına proaktif önlemler alırız. Bu bağlamda çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli eğitimleri aldırır, bilgilendirmeleri yapar, karşılaşılabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlarız.
  • Acil durum ekiplerimizin yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde güncel bilgilerle donanımlarının sağlanması için eğitimlerini almasını ve acil durumlar için hazırlıklı olmasını sağlarız.
  • Bu politikanın yürütülmesinde en üst düzeyde yönetim kurulumuz sorumlu olmakla birlikte, tüm çalışanlarımıza görev düşer.

Politikanın Güncelliği ve Yayınlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı  ilgili tüm politikalarla birlikte en az yılda bir defa olacak şekilde gözden geçirir, gerekli durumlarda günceller ve geliştiririz.

Tüm politikalarımızı web sitemizde yayımlayarak tüm paydaşlarımızla şeffaf şekilde paylaşır ve bilgilendiririz.

Start typing to see you are looking for.
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam